2. 12. 2012

Personálne procesy

PERSONÁLNE PROCESY


Firma
Kvalita výkonu spoločnosti nemôže prevýšiť kvalitu tých, ktorí tento výkon podávajú. Typické pre maverikov je to, že sú rovnako kreatívne a dôsledné v prístupe k ľuďom, ako sú vo vzťahu k ostatným oblastiam podnikania. Ak si firmy konkurujú silou svojich nápadov, potom musíte veriť, že si konkurujú aj inteligenciou svojich ľudí. Nemôžete mať šťastných a spokojných zákazníkov, ak je vaša organizácia plná nešťastných a nespokojných ľudí.

Nábor
Dnes sa vedie boj o ľudí. Trik je v umení presvedčiť pasívnych hľadačov práce, ľudí, ktorí nebudú pre vás pracovať, pokiaľ tvrdo nezapracujete na tom, aby ste ich presvedčili, že sa majú k vám pridať. Ak naplníte firmu ľuďmi, ktorí aktívne hľadajú prácu, prilákate nespokojencov s priemerným výkonom. Inzeráty, ak sú, sú netradičné, zdôrazňujú viac charakter, ako posudky. Pozornosť obracajú na to, ako spoločnosť funguje, nie na popis funkčného miesta.

Biznis
Aj tí najužšie špecializovaní odborníci pracujú najlepšie vtedy, keď dobre chápu, ako funguje celkový biznis a čo rozhoduje o tom, čo na trhu vyhráva alebo prehráva. Nesiete zodpovednosť za rozvoj svojich postrehov a za to, aby ste presvedčili svojich rovesníkov, zamestnancov a manažment, aby sa pustili vašou cestou. Nečakajte kým vám niekto povie, čo máte robiť. Snažte sa pochopiť ich biznis a potom povedzte, čo urobíte, aby ste im pomohli zvíťaziť.

Talenty
Medzi postavením organizácie na trhu talentov a jej úspechom na trhu produktov existuje neotrasiteľný vzťah. Lídri, odhodlaní pozdvihnúť ľudský faktor v biznise chápu, že skutočná práca začína vtedy, keď do dverí vstúpia talentovaní ľudia. Otázka talentov má pre budúcnosť strategický a kritický význam. Vo všetkom rozhodujú talenty a vytrvalosť. Talenty sú mobilné. Prichádzajú tam, kde dostanú priestor k vlastnému rastu. Najtalentovanejší zamestnanci zvyčajne chcú robiť prácu, ktorá sa im páči, s ľuďmi, ktorých majú radi, na projektoch, ktoré ich napĺňajú.

Hviezdy
Hviezdni zamestnanci vyžadujú hviezdne zaobchádzanie, ktoré odráža vysoké očakávania, ktoré výnimoční ľudia vnášajú do svojej práce. Najlepší neznamená najšikovnejší technicky, ale znamená to byť vynikajúcim spoluhráčom. Treba však udržiavať rovnováhu medzi hviezdami a systémom.

Znalosti
Konkurenčný náskok a dlhodobosť firmy záleží hlavne na sebavzdelávaní, na vytváraní, zdieľaní a kapitalizácii znalostí. Kľúčovou schopnosťou je premena informácií na znalosti a ich zmena na konkurenčné výhody. Učenie sa, zdieľanie znalostí a skúsenosti, kreativita a vytrvalosť, radosť z práce a nadšenie pre zmenu - to všetko stojí a padá na ľuďoch, na dôvere a spolupráci medzi nimi. Moc sa presúva od vlastníkov finančného kapitálu k vlastníkom intelektuálneho kapitálu.

Charakter
Charakter je práve tak dôležitý ako vzdelanie a zoznam zásluh v životopise. Akým ste človekom je rovnako dôležité, ako to, čo momentálne viete.

Hodnoty
Víťaziace firmy dodržujú normy správania a názory na to, čo je správne a čo nie. Hodnoty najviac motivujú zamestnancov.

Motivácia
Najlepší lídri chápu, že najlepších zamestnancov primárne nemotivujú peniaze. Skvelí ľudia sa chcú cítiť ako vplyvní hráči a chcú pracovať na vzrušujúcich projektoch. Chcú, aby ich obklopovali a stimulovali iní významní ľudia, chcú mať pocit, že sú súčasťou niečoho významnejšieho ako sú oni sami.

Personálne procesy: článok
Personálne procesy: slidy

Literatúra:
William C. Taylor, Polly LaBarre, Ako pracujú maverici, Eastone Books, 2008

Pekný začiatok decembra vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára