7. 12. 2012

Semco: organizačná štruktúra

 
Pyramídová hierarchia
- Podstatou riadenia je pyramídová hierarchia.
- Podporuje rast nahor a nepodporuje motiváciu dole.
- Nemení sa a preto ľudia strácajú motiváciu a robia stále to isté.
- Organizácia nedokáže rýchlo postrkovať ambicióznych ľudí.
- Spokojnosť ambicióznych ľudí preto klesá.
- Hierarchie pribúda.
- Manažéri riešia nevyhnutné konflikty, žiarlivosť a chaos. 

Zmena organizačnej štruktúry 
Chceli: 
- zjednodušiť komunikáciu,
- obmedziť zbytočnosti,
- okresať hierarchické úrovne,
- byť pružnejší,
- získať novú tvár,
- aby ľudia reagovali ináč,
- aby viac rozhodovali,
- preberali kontrolu nad svojimi pracovnými životmi,
- pracovali rýchlejšie a rýchlejšie i premýšľali.

V roku 1988 na dovolenke s manželkou vymyslel novú štruktúru. 
Navrhol novú štruktúru: tri vnorené kruhy.

Kruhy
Najmenší kruh: 5-6 ľudí
- má na starosti základnú politiku a stratégiu Semca = poradci.
Prostredný kruh: 7-10
- vedúcich pracovníkov obchodných jednotiek = partneri.
Najväčší kruh: všetci ostatní robotníci
- výroba, jedáleň, vrátnik, predajci, strážcovia = spoločníci.
Trojuholníky
- rozmiestnili vôkol najväčšieho kruhu
- v každom z nich je jeden človek = koordinátor.

Najmenší kruh
- funguje ako katalyzátor,
- podnecuje rozhodovanie a konanie ľudí v druhom kruhu.
V prostrednom kruhu
- ľudia firmu riadia,
- majú na starosti tímy s 5-20 spoločníkmi.
Najväčší kruh
- v továrni rozhodujú spoločníci,
- keď v niečom tápu, poradia sa s koordinátorom.
Koordinátori
- prvá kľúčová rovina manažmentu,
- vedúci marketingu, predaja, výroby, majstri,
- každá jednotka má 6 -12 trojuholníkov,
- trojuholníky obiehajú okolo kruhu,
- ľudia v nich sú pohybliví,
- počet koordinátorov je obmedzený,
- preto spoločníci zastávajú viac povinností,
- koordinátor sa môže stať aj spoločníkom a opačne.

Radikálne zmeny
Kruhy, trojuholníky a netypické označenie pozícií boli začiatkom najradikálnejších zmien, aké kedy v Semcu previedli.

- Hierarchia pozícií sa sploštila.
- Zlikvidovali celé úrovne manažmentu.
- Zmenili sa všetky vzťahy vo firme.
- Cieľom reorganizácie bolo obmedziť byrokraciu.
- Znižovali nielen celkový počet šéfov, ale aj ich druhov.
- Pre ľudí to bola obrovská zmena.
- Niektorí sa vznášali v kruhu bez moci a autority.
- Platy neboli dotknuté.
- Cieľom bolo riešiť požiadavky robotníkov v čo najkratšom čase.
- Pri zavádzaní do praxe narazili na problém „prázdnych vrstiev“.
- Najprv zbytočných vyhnali zo skrýše.
- Potom sa pýtali, čo má táto vrstva na starosti.
- Bol to ako stoličkový tanec, stoličiek ubúdalo a ubúdalo.
- Takto zlikvidovali asi 30 pozícií.
- Pri zmene prišli o veľa šikovných ľudí.
- Boli to ochotní zaplatiť.

Nová organizačná štruktúra
- Zmenili 12 úrovní riadenia na tri.
- Nepoužívajú pojmy nadriadený a podriadený.
- Podporujú stretávanie kolegov bez ohľadu na pracovné pozície.
- Nemajú toľko šéfov, koľko mali.
- Zamestnanci začali preberať kontrolu nad svojou prácou.
- Zamestnanci získali väčší hlas.
- Potreba riadiť prácu druhých postupne mizla.
- Súčasné Semco nemá žiadnu štruktúru.
- Organizačná štruktúra je rodný list firmy.
- Svoje miesto v modernej firme má a síce v archíve.
- Moc a rešpekt sa nedá rozdávať na objednávku.
- Na vizitkách majú iba meno.
- Aj najväčší cynici konštatovali, že je to lepšie.
- Fascinovane pozerajú ako rýchlo a výkonne továrne Semca fungujú.
- Bez štruktúry Semco uháňa maximálnou povolenou rýchlosťou.

Literatúra
Ricardo Semler, Podivín, Peoplecomm, Praha, 2011

Semco: organizačná štruktúra: článok

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára