8. 12. 2012

Toyota: tímová prácaTímová práca
Ohniskom riešenia problémov sú pracovné skupiny prevádzkových zamestnancov - robotníkov, ktorí najlepšie poznajú skutočnú prácu a skutočné problémy.

- Robotníci prinášajú hodnotu zákazníkom.
- Členovia tímu tvoria vrchol hierarchie.
- Zbytok hierarchie existuje preto, aby im poskytoval podporu.
- Hierarchia je zložitá, na prvý pohľad neefektívna.
- Riadenie je založené na prístupe zdola nahor.
- Riadenie je o posilňovaní právomocí zamestnancov.


Tímy
- Koordinujú prácu.
- Motivujú sa navzájom.
- Učia sa jeden od druhého.
- Sú zamerané na riešenie problémov - zlepšovanie procesov.
- Každodenne podávajú skvelý zladený pracovný výkon.

Členovia tímu
- Vykonávajú prácu, ktorá pridáva hodnotu.
- Vykonávajú manuálnu prácu v súlade s normami.
- Sú zodpovední za riešenie problémov a neustále zlepšovanie.
- Záleží na schopnostiach a vlastnostiach jednotlivca.

Noví zamestnanci
- Majú pri nástupe hneď mentora.
- Nikto nebýva bez pomoci.
- Nemusí na všetko prichádzať sám, na vlastnú päsť.
- Pri práci dostanete náročnú úlohu.
- Bude na vás, aby ste sa s ňou popasovali.
- Môžete pritom požiadať o pomoc.

Vedúci tímu
- Udržiava hladký chod linky a výrobu kvalitných dielov.
- Zastáva v skupine podpornú a koordinačnú rolu.
- Nevykonáva manuálnu prácu.
- V prípade neprítomnosti niektorého robotníka, vie ho zastúpiť.
- Je to robotník platený časovou mzdou.

Skupinový vedúci
- Je autorom významných zlepšení procesov.
- Zodpovedá za zavádzanie nových výrobkov, alebo procesov.
- Pravidelne zaisťuje výuku a výcvik.
- V prípade potreby je schopný zapojiť sa do práce.
- Je funkcia odmeňovaná mesačným platom.

Vybudovanie dobrého tímu trvá aj 3 - 4 roky. Budovanie tímu vyžaduje kombináciu direktívneho prístupu aj sociálnej podpory. Takého vedúceho pracovníka, ktorý by sa štítil manuálnej práce, v Toyote nenájdete. 

Literatúra:
Jeffrey K. Liker, Tak to dělá Toyota, Management Press, 2008

Toyota: tímová práca: článok

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára