25. 3. 2013

Baťa a Google
a


Milí priatelia,

uvažovala som nad tým, ktorá dnešná firma sa najviac podobá firme Baťa, kde sa zamestnanci cítia šťastní, spokojní a kde zažívajú taký malý raj na Zemi. Z množstva firiem som vybrala môj obľúbený Google. Porovnala som čo majú firmy Baťa a Google spoločné a čo rozdielne, zamyslela som na tým, čo by robil pán Baťa, keby dnes žil a aký odkaz nám pán Baťa zanechal v svojom systéme riadenia. 
  
Doba
B: Pomalá, predvídateľná, presná, spoľahlivá.
G: Rýchla, dynamická, nepredvídateľná.

Vízia
B: Obúvať celý svet.
G: Meniť svet k lepšiemu.

Hodnoty
B: Vysoké morálne hodnoty.
G: Vysoké morálne hodnoty.

Hlavné ciele
B: Spokojní zamestnanci, zisk firmy, spokojné spoločenstvo-mesto Zlín.
G: Robíme veci, ktoré prispievajú k lepšiemu vzdelaniu ľudí, k tomu, aby boli ľudia inteligentnejš-veci, ktoré zdokonaľujú myšlienkové schopnosti sveta.

Podnikanie
B: Viedol všetkých zamestnancov k podnikaniu, vychovával živnostníkov a podnikateľov.
G: Prostredie v Silikon Valley je liahňou talentov a nových firiem.

Rozsah pôsobnosti
B: Celý svet.
G: Celý svet.

Vedenie
B: Charizmatickí lídri-Tomáš Baťa a Jan Baťa. Základné manažérske funkcie: plánovanie, organizovanie, rozhodovanie, rýchlosť, akčnosť, delegovanie-príkazy a kontrola ich plnenia, náročnosť, spravodlivé odmeňovanie.
G: Charizmatickí lídri-Sergej Brin a Larry Page. Základné manažérske funkcie: sloboda, spoločenstvo, účel.

Riadenie organizácie
B:
- Závodné plánovanie čo do množstva a hodnoty.
- Samospráva práce v dielňach a oddeleniach.
- Účtovníctvo s týždennými výkazmi.
- Systém úkolových miezd.
G:
- Firma, v ktorej sa cítite ako na vysokej škole.
- Príležitosť meniť svet.
- Pásmo, v ktorom sa nevyskytujú hlupáci.
- Neuveriteľne plochá, krajne decentralizovaná organizácia.
- Malé, seba riadiace tímy.
- Udržiavanie nepretržitej, celo firemnej komunikácie.
- Recept na inovácie.
- Voľnosť venovať sa tomu, čo človeka priťahuje.
- Rýchle, nenákladné experimentovanie.
- Odstupňovanie odmien. Mimoriadne odmeny za mimoriadne výkony.

Procesy
B: Štíhle procesy: efektívnosť, hospodárnosť, produktivita, rýchlosť, kvalita, štandardizácia, špecializácia.
G: Vyhľadávanie a služby na webe.

Technológie
B: Najnovšie v svojej dobe. Všetko robil vo svojich firmách. Nepoužíval ICT. Kupoval najmodernejšie stroje, zaviedol výrobnú linku, v budovách mali výťahy, telefóny, v areáli premávali električky.
G: Najnovšie, líder v oblasti technológií.

Organizačná štruktúra
B: Nemal hierarchickú organizačnú štruktúru.
G: Nemá hierarchickú organizačnú štruktúru.

Zamestnanci
B: Poslušnosť, usilovnosť, disciplína, úcta k autorite, vzdelanie, výkony podľa normy, vysoká pracovná morálka, účasť na zisku a strate, pracovitosť.
G: Vášeň, tvorivosť, iniciatíva, nemajú úctu k autorite, vzdelanie, mimoriadne výkony, mimoriadna pracovitosť.

Prostredie
B: Čistota, poriadok, zdravie, materská škôlka, starostlivosť o zamestnancov-bývanie, výživa, nakupovanie, lekárska starostlivosť, kultúra, šport, nízke ceny, vysoké platy.
G: Zábava, krása, jedlo zadarmo, materská škôlka, bývanie v areáli, športové vyžitie v priebehu pracovnej doby.

Peniaze
B: Vedel zarábať haliere aj milióny. Šetrenie, vlastná banka. Nemal rád sprostredkovateľov.
G: Príjmy z reklamy na webe, filantropia.

Najzásadnejšia vec, ktorá sa za 100 rokov zmenila, je okrem doby, otázka poslušnosti a slobody. V dnešnej rýchlej dobe majú konkurenčnú výhodu tie firmy, ktoré majú vášnivých, tvorivých a iniciatívnych zamestnancov. Plnenie príkazov a poslušnosť už dnes neprinášajú konkurenčnú výhodu. Neznamená to, že zamestnanci nemajú poslúchať. Majú poslúchať nadriadených, ale nie preto, že to od nich niekto vyžaduje, ale preto, že to sami chcú a považujú za dôležité. V tom je podstatný rozdiel.

Z čoho by sa pán Baťa určite nepotešil, keby dnes žil? Z rozdávania informácií na webe zadarmo. To by asi nevedel prežiť. Určite by bol tiež prekvapený z toho, že dnes je možné zarábať peniaze na webe. Tomáš Baťa bol však moderný človek a veľmi rýchlo by sa zorientoval v dnešnej dobe. S krízami by si vedel hravo poradiť. Tie by riešil len a len tvrdou prácou a nie prázdnymi rečami. Jeho názor na politikov platí aj v dnešnej dobe. Do Indie, Číny, Afriky a Ameriky cestoval aj on, preto by ho asi neprekvapili naše zahraničné aktivity. Nad nepoctivým podnikaním by len krútil hlavou a ani by ho nechápal. Asi by sa zamyslel nad informačnými systémami. Ako ho poznám, pokiaľ by informatika neprinášala úžitok firme a ľuďom a neviedla k nižším cenám obuvi, asi by ju nepodporoval a nerozhadzoval zbytočne peniaze. Štíhlu výrobu zavádzal v rovnakom čase ako Ford alebo Toyota. Možno by bol smutný z toho, že práve také štandardné veci (100 rokov známe) nemajú ešte dnešné výrobné firmy zavedené. Z Googlu by sa určite tešil, pretože mal rád nové technológie.

Mimoriadnu starostlivosť o ľudí, akú mal pán Baťa, má v dnešnej dobe asi iba Google. Okrem starostlivosti o zamestnancov sa firma Baťa podobá na Google v zásadných hodnotových veciach, vo vízii, pracovnom zápale, charizmatickom vedení, celosvetovom pôsobení, zaujímavom biznise, zameraní na najmodernejšie technológie a inovácie. Sú to veci nadčasové, ktoré platili pred 100 rokmi a platia aj dnes. Preto môžu byť pre firmy dobrým kompasom na ceste za ich úspechom.

Som veľmi rada, že sme mali v Československu pána Baťu, ktorého nám môže závidieť celý svet. V svojom systéme riadenia nám pán Baťa zanechal veľký odkaz. Baťov systém riadenia odráža nielen dobu v ktorej žil, ale hlavne jeho myslenie, hodnoty a činy, ktoré posunuli ľudstvo vpred. Baťov systém riadenia je ešte aj v dnešnej dobe pre nás inšpiráciou a zdrojom poučenia. Ďakujeme pán Baťa.

Baťa a Google: článok

Pekný koniec marca vám praje

Marta Krajčíová

11. 3. 2013

Baťov systém riadenia: článok


BAŤOV SYSTÉM RIADENIA
Dokonalá firma.

Vážení zákazníci, milí priatelia,

vo februári som študovala. Čítala som knihu od Mareka Kudzbela: Actionmanagement. Kniha ma zaujala hlavne preto, že jej podstatná časť je venovaná pánovi Baťovi a jeho systému riadenia.

Už ako malé dieťa som počúvala od rodičov, aký bol pán Baťa významný podnikateľ a dobrý človek. Bývala som asi 30 km od Svitu, kde pán Baťa postavil svoje známe závody. Na strednej škole som mala triednu profesorku a spolužiakov zo Svitu. Keď som ich občas navštívila, obdivovala som domy, ktoré dal postaviť pán Baťa a vŕtalo mi v hlave, prečo sú všetky rovnaké? V Chemosvite som  prežila 2 roky práce na projekte procesného riadenia a pozerala som sa na vitrínku, kde bola zobrazená história Baťovho pôsobenia vo Svite a kde sa ešte stretávali žiaci Baťovej školy práce a spomínali na staré zlaté časy. Tak sa pomaly skladali kamienky môjho poznania o Baťovi. Téma Baťu bola dlho opradená rúškom tajomstva, pretože som žila v čase, kedy bolo zakázané o ňom hovoriť.

Dnes je však situácia iná. Známi podnikatelia a manažéri sa o Baťovi vyjadrujú s úctou a uvádzajú pána Baťu ako príklad a vzor, ktorý by chceli nasledovať. Už menej sa hovorí o tom, ako presne riadil pán Baťa svoju firmu a ktoré zásady riadenia sú dnes hodné nasledovania.

Zaujímali ma odpovede na tieto otázky, preto som sa vo februári preniesla o 100 rokov do minulosti a vychutnávala som si atmosféru konca 19. storočia a začiatku 20. storočia. Pri čítaní knihy som sa cítila ako v dokonalej firme, kde všetko fungovalo: šéfovia boli múdri, vzdelaní a dobrí, ich slovo platilo a to čo hovorili, dokazovali aj činmi, rozumeli práci a vedeli ju vlastnoručne urobiť, zamestnanci boli poslušní, pracovití a disciplinovaní, mládež bola mravná a dobre vychovaná, ženy nemuseli chodiť do práce a mohli sa venovať výchove detí a viesť domácnosť, platili morálne zásady v podnikaní a každý ich rešpektoval, pracovitosť bola dobrá cnosť, zamestnanci boli nielen odmeňovaní za dobre vykonanú prácu, ale aj potrestaní za zlú prácu, mladí muži a ženy pracovali od 7,00 do 17, 00 a večer ešte 3 hodiny študovali, chodiť do školy znamenalo celý deň pracovať-učiť sa prácou a teoretické vedomosti získavať až potom, nie opačne, zakázané bolo brať od rodičov peniaze a každý mladý človek si musel na živobytie zarobiť sám, šetrilo sa a nie míňalo, prekonávali sa ťažké prekážky-vojny, krízy, chudoba, v práci sa nefajčilo a nepilo, obchodník a nákupca nesmel dávať a prijímať úplatky-ani prijať cigaretu, šéf myslel na úlohy a skontroloval ich vykonanie, zamestnanci si mohli každý deň vypočítať koľko zarobili, ľudia si vážili prácu kolegov a dbali na kvalitu svojej práce, zamestnanci mohli lacno a zdravo bývať, jesť, nakupovať a športovať, vyučovali sa mravné zásady a spôsoby správania. Dokonalá firma.

Úplne som zabudla, čo som to vlastne chcela povedať? Aha, procesy a zásady riadenia a či má ešte dnes význam zaoberať sa Baťom.

Tak priatelia, na tieto otázky je veľmi ťažké odpovedať. Vzhľadom na to, že ma pán Baťa veľmi zaujal, namodelovala som „procesy firmy Baťa“ v ARISe a spracovala som hlavné myšlienky knihy do minútových učebných stránok. To je jediné, čo som mohla urobiť-šíriť jeho myšlienky. Myslím, že pán Baťa by sa potešil, keby to videl. Dúfam, že sa potešíte aj vy. Pánovi Baťovi patrí moja hlboká úcta a obdiv. Osobne si myslím, že to, čo dokázal, už dnes dokáže málokto. Zmenila sa nielen doba, ale aj ľudia. Mne je za dokonalou dobou smutno a priala by som si, aby sa vrátila, nielen v knihách, ale aj v skutočnosti.

Ďakujem Marekovi Kudzbelovi sa peknú a zaujímavú knihu.

Baťov systém riadenia: článok
Baťov systém riadenia: minútové učebné stránky
Tomáš a Jan Baťa: citáty

Literatúra:
Marek Kudzbel, Actionmanagement, Marada, 2012

Pekný koniec týždňa vám praje

Marta Krajčíová

4. 3. 2013

Baťov systém riadenia: web kniha

Moje dielo nemôže zaniknúť a ani nezanikne. Tieto budovy-možno budovy, komíny, stroje-to sú len hromady tehál a starého železa. Ale môj systém ostane k úžitku pre všetkých, ktorí prídu po nás.

Tomáš Baťa, 1876-1932 
Marek Kudzbel, Actionmanagement, Marada, 2012

Pekný začiatok týždňa vám praje

Marta Krajčíová