25. 7. 2013

Manažment

Gary Hamel
Úlohou manažérov v minulosti bolo, aby zaistili dodržiavanie predpisov, minimalizáciu odchýlok, plnenie kvót, potrestanie flákačov. Zamestnanci vyrábali produkty a služby, manažéri vyrábali riadenie, tak je to aj dnes. Výhody prístupu: presnosť, stabilita, disciplína, spoľahlivosť. Sú to pozitíva, ale vo väčšine odvetví sú dnes samozrejmosťou. Sú potrebné pre konkurencieschopnosť, ale pre získanie zásadnejšej výhody nestačia. [1] 

Najdôležitejší človek vo firme
Pri mojich potulkách po slovenských firmách som mala možnosť stretnúť sa so zaujímavými ľuďmi-manažérmi aj zamestnancami, ktorým som mala úprimný záujem pomáhať. V jednej firme som ako veľká humanistka chcela, aby manažéri venovali ľuďom viac pozornosti. Takúto požiadavku som sa dozvedela od robotníkov, keď som bola na návšteve v prevádzke-úplne dole v pyramíde riadenia. Dlho som neváhala a hneď na najbližšom workshope som sa spýtala vrcholových manažérov, kto je najdôležitejší človek v ich firme. Finančná riaditeľka sa usmiala a nesmelo sa spýtala, či ona? Hneď na to usúdila, že nie a že to asi bude výrobný riaditeľ. Ten sa ohradil a skromne podotkol, že on nie, ale že to asi bude obchodný riaditeľ. Potom všetci zmĺkli, pretože zabudli na generálneho riaditeľa, ktorý smutne na nich pozeral a nič nehovoril. Ešte raz som sa spýtala: „Kto je najdôležitejší človek vo vašej výrobnej firme?“ Asi po piatich minútach sa ekonomická riaditeľka spýtala: „Žeby to boli naši robotníci?“ Na to výrobný riaditeľ povedal, že to nie je možné. Všetci sa zhodli, že robotníci to nemôžu byť, lebo tých musia učiť žiť, aby nekradli, nepili a nebili ženy a deti. Robotníkov musia trestať za nesplnenie príkazov a nie odmeňovať. Takto sa skončila moja dobre mienená misia. Dozvedela som sa ale zaujímavé veci, že vládnuť sa má cukrom, aj bičom. Mimochodom robil to aj Baťa, ktorý dobrých odmeňoval a zlých trestal. Nie bičom, ale tak, že im sťahoval z platu za škody, ktoré spôsobili svojou nedbalou prácou. Myslíte si, že v tejto firme je možné zavádzať slobodné riadenie? 

Gary Hamel
Dnes naše organizácie stoja pred novými výzvami: zrýchľujúce sa tempo zmien, hyperkonkurencia, komodizácia znalostí, neustále narastajúce požiadavky na sociálnu zodpovednosť. Pre zvládnutie týchto nových nárokov je potreba viac než len schopnosť riadiť. Potrebujeme organizácie, ktoré sú plné zápalu a kreativity a zároveň poddajné. Takéto organizácie sa s byrokraciou vôbec nezlučujú. [1]

Manažment.článok 

Literatúra 
[1] Gary Hamel, Na čom dnes záleží, Peoplecomm, 2013 

Pekný horúci víkend vám praje

Marta Krajčíová

18. 7. 2013

Angažovanosť

Špinavé tajomstvo manažmentu
Pokiaľ máme zlepšiť mieru angažovanosti, musíme si priznať jeden fakt. Pokiaľ nie sú zamestnanci tak nadšení, zapálení a zaujatí, ako by mohli byť, nie je to preto, že práca je na kočku, ale preto, že manažment je pod psa. 


Angažovanosť
Výsledky prieskumu firmy Towers Perrin (Towers Watson) 2007-2008.

Cieľ: zistiť mieru angažovanosti pracovníkov. V rôznych miestach sveta skúmala názory viac než 90 000 zamestnancov v 18 krajinách. 

21%          skutočne angažovaní
38%          úplne neangažovaní
41%          priemerne angažovaní

Angažovanosť ovplyvňujú tieto veci:
- Rozsah vedomostí, ktoré sa zamestnanci musia naučiť, aby boli povýšení.
- Povesť firmy a jej oddanosť robiť zo sveta lepšie miesto pre život.
- Správanie a hodnoty firemných lídrov.

Vedenie
Iba 38% zamestnancov si myslí, že vedeniu naozaj záleží na prosperite zamestnancov.
Menej ako 4 z 10 ľudí súhlasí s tvrdením, že vedenie komunikuje otvorene a úprimne.
Iba 40% si myslí, že vedenie vysvetľuje dôvody strategických rozhodnutí.
Iba 44% verí, že sa vedenie snaží byť viditeľné a prístupné.
Menej ako polovica opýtaných si myslí, že vedenie rozhoduje v súlade s hodnotami firmy.

Prečo je to manažérom ľahostajné? 

1 Neznalosť
Manažéri si neuvedomujú, že ich zamestnanci v práci emocionálne vypínajú, nemajú dostatok emocionálnej inteligencie.
2 Ľahostajnosť
Manažéri síce vedia, že zamestnanci pracujú bez záujmu, ale je im to jedno, lebo firma z nich vysala empatiu a myslia si, že angažovanosť neprináša žiadny finančný prínos.
3 Bezmocnosť
Manažérom to nie je jedno, ale nevedia, ako to zmeniť.

Angažovanosť.článok 

Literatúra 
Gary Hamel, Na čom dnes záleží, Peoplecomm, 2013 

Pekný koniec týždňa vám praje

Marta Krajčíová

13. 7. 2013

Zápal

Gary Hamel 
Inovácie a vôľa ku zmenám sú výsledkom zápalu. Na tom nezáležalo so svete znalostnej ekonomiky, ale veľmi na tom záleží v ekonomike kreatívnej. Problém nie je v nedostatku znalostí, ale v nedostatku nadšenia. 
Hierarchia ľudských schopností v práci
- Zápal
- Kreativita
- Iniciatíva
- Kvalifikácia
- Usilovnosť
- Poslušnosť 

Odlišnosť
Aby ste boli najziskovejší, nemusíte byť najväčší, ale musíte byť najviac odlišní. Čím väčší je náš podiel na odlišnosti, tým väčší je podiel na ziskoch vo vašom odvetví.

Hodnota pre zákazníkov
Vo svete, kde zákazníci ráno vstávajú s otázkou, čo je nové, čo je iné, čo je úžasné, záleží úspech firmy na jej schopnostiach otvoriť zamestnancom priestor pre ich iniciatívu, predstavivosť a nadšenie. K tomu môže dôjsť iba vtedy, pokiaľ budú títo ľudia srdcom a dušou angažovaní v tom, čo robia, vo svojej firme i v jej poslaní. Firmy musia prichádzať s prielomovými produktmi a to vyžaduje zamestnancov aktívnych, vynaliezavých a zapálených.

Na čom dnes záleží, je relatívny podiel na hodnote vnímanej zákazníkmi a nákladmi, ktoré sú spojené s produkciou tejto hodnoty.

Na čom dnes záleží, je rýchlosť, s akou firma dokáže porozumieť potrebám zákazníkov a vytvárať nové znalosti, ktoré pomôžu vytvoriť novú hodnotu pre zákazníkov.

Znalosti
Vo svete komodizovaných znalostí putujú zisky k tým firmám, ktoré dokážu vytvoriť neštandardné znalosti. V každom odvetvi existujú komodizované znalosti, tie nekomodizované sa nimi za chvíľu stanú. So znalostnou ekonomikou sa musíme rozlúčiť a privítať kreatívnu ekonomiku.

Kreativita
V dnešnej kreatívnej ekonomike sú to schopnosti v hornej časti pyramídy, ktoré vytvárajú najväčšiu hodnotu. Smelosť, predstavivosť, nadšenie, to sú tie rozhodujúce premene konkurenčného odlíšenia. Tieto schopnosti sú druhom talentu, nemôžu byť nariadené. Namiesto toho, aby sme sa starali, ako prinútime zamestnancom slúžiť firme, musíme sa zamerať na to, ako vybudovať organizáciu hodnú mimoriadneho talentu, ktorý by zamestnanci vložili do svojej práce. Ľudské schopnosti, na ktorých v kreatívnej ekonomike záleží najviac, sa zároveň najhoršie riadia. Musíme prestať talent riadiť a namiesto toho musíme začať dávať ľuďom priestor.

Pracovné prostredie
Dnes je najdôležitejšou úlohou manažérov vytvoriť pracovné prostredie, ktoré bude inšpirovať výnimočné pracovné výkony a zaslúži si príval iniciatívy, predstavivosti a zápalu .

Zápal.článok 

Literatúra 
Gary Hamel, Na čom dnes záleží, Peoplecomm, 2013 

Peknú slnečnú nedeľu vám praje

Marta Krajčíová

7. 7. 2013

Inovácie

Apple
Apple má zabudovanú inováciu vo svojej DNA, hlbšie ako akákoľvek iná firma. Trhová hodnota Applu je 361 miliárd dolárov, čím je firma najcennejšou firmou na svete. Apple dosahuje mimoriadne, až nepredstaviteľné výkony. Apple patrí k najvýznamnejším firmám sveta.

Súbor ideálov firmy Apple 
1. Buďte zapálení
Veľký úspech je produktom veľkého zápalu. Vzniká z neúnavného a vynaliezavého napĺňania vznešených ideálov. Pre Apple je týmto ideálom krása.
2. Musíte viesť, nie nasledovať
Väčšina ľudí v Applu nemá rada preberanie nápadov od iných. To, čo ich ráno ženie z postele je šanca objaviť neobjavené.
3. Prekvapte
Apple ako firma sa zdá byť úplne zameraná na to, aby prekonávala očakávania, aby vylúdila malé radostné povzdychy a aby zákazníci mali nadšený zážitok.
4. Buďte nerozumní
Ozajstní velikáni nepoznajú kompromis, neuchyľujú sa k ústupkom. Apple dokazuje, že si nemusí vyberať medzi vysokou hodnotou a nízkymi nákladmi. Nielenže je jednou z najinovatívnejších firiem sveta, ale je aj jednou z najvýkonnejších firiem.
5. Inovujte neustále a vo všetkom
V Appli nie je inovácia stratégiou, alebo oddelením, je to základná prísada vo všetkom, čo firma robí. Inovácia v produktoch, službách, obchodnom modeli je jedinou stratégiou pre vytváranie dlhodobej hodnoty.
6. Vypilujte detaily
Apple je právom oslavovaný pre svoj zmysel pre estetiku. Všetky vypilované detaily tvoria spolu výnimočné produkty. Cieľom Applu je vytvárať produkty, ktoré fungujú intuitívne, hladko a spoľahlivo a to je možné iba vtedy, keď sú všetky detaily vypilované.
7. Premýšľajte ako inžinier, preciťujte ako umelec
V Appli pracuje mnoho ľudí, ktorých mozgová kôra obsahuje ľavú aj pravú hemisféru a tak chápu, že ich zákazníci sú na tom podobne. Vedenie Applu vie, že niečo krásne, elegantné a neočakávané môže u zákazníkov vyvolať inštinktívne reakcie. Apple je najúspešnejšia firma v histórii. 

Zásada Apple-realita firiem
1. Buďte zapálení.
    Buďte racionálni.
2. Musíte viesť, nie nasledovať.
    Buďte opatrní.
3. Prekvapte.
    Vyhovujte.
4. Buďte nerozumní.
    Buďte rozumní.
5. Inovujte neustále a vo všetkom.
    Inovujte v prípade potreby.
6. Vypilujte detaily.
    Urobte to uspokojivo.
7. Premýšľajte ako inžinier, preciťujte ako umelec.
    Premýšľajte ako inžinier, preciťujte ako účtovník. 

Gary Hamel
Jedinečný úspech Applu je výsledkom jej jedinečných hodnôt, ktoré uľahčujú inováciu a sú zamerané na zákazníka. Apple je nesporným dôkazom toho, že dnes záleží na inovácii.

Inovácie.článok 

Literatúra 
Gary Hamel, Na čom dnes záleží, Peoplecomm, 2013 

Pekný začiatok týždňa vám praje

Marta Krajčíová