6. 7. 2009

Budúcnosť managementu - zhrnutie

Vážení zákazníci, milí priatelia,

dovoľte mi ukončiť seriál "Ako riadiť firmu v 21. storočí" záverečným zhrnutím najdôležitejších myšlienok pána Hamela:Nástroje a metódy moderného managementu boli určené k tomu, aby sa riešili problémy kontroly a efektívnosti vo veľkých organizáciách. Management však slúži trošku obecnejšiemu cieľu: násobeniu ľudských schopností. Firmy dosahujú výkonnostnú výhodu vtedy, keď prídu na lepšie spôsoby umocňovania a zoskupovania úsilia - keď posúvajú hranice individuálneho a kolektívneho výkonu. Toto je cieľ inovácie managementu.Pripájam niektoré moje poznámky, prípadne odpovede na otázky:

- Inovácie manažmentu sa týkajú zmeny existujúcich manažérskych procesov a zavedenia nových manažérskych procesov - čo manažéri robia a ako sa správajú.
- Robíme to preto, lebo sa nám to vyplatí - vyššia dlhodobá výkonnosť firmy.
- Ako dosiahneme, aby boli ľudia tvoriví? Je to otázka nielen rozvoja ľudí, ale aj spôsobu riadenia - zásady, kultúra.
- Všetci ľudia sú tvoriví, pokiaľ im v tom nebránime, ale podporujeme systémom riadenia.
- Pre zmenu myslenia ľudí musí byť dôvod - hodnoty, záujem, pozitívne naladenie. Pozitívne naladení ľudia sa menia radi, zmenu nepokladajú za niečo neprekonateľné a ťažké.
- Správna zmena nie je skokovitá, ale plynulá. Zmena nevyžaduje krízu - reaktívne správanie. Uprednostňujeme proaktívne konanie - prechádzanie krízam.
- Pri inováciách sa nesústreďujeme prioritne na potlačenie konkurencie. Inovácia, spokojný zákazník a zničená konkurencia sú výstupom procesu. Na vstupe do procesu je: náš záujem, hodnoty, myšlienka: zmeniť svet, spolupráca múdrych ľudí, zdravá planéta, láska ...
- Inovácie manažmentu môžu fungovať iba v spoločnosti a firme, kde je vysoko rozvinutá sloboda, demokracia a trh.
- Prevádzková efektívnosť a strategická efektívnosť nie je to isté.
- Organizácia bez manažérov, bez titulov a moci, založená na hodnote rovnocenného prispenia.
- Management 2.0 má rovnaké vlastnosti ako web 2.0 - úžasné.
- Financovanie zabezpečíme z vlastných zdrojov - trh.
- Inovácie manažmentu sú o umocňovaní a zoskupovaní úsilia - jednotlivcov a skupín, čím sa dosahuje dlhodobý rast výkonnosti organizácie.

Sú naše firmy pripravené a schopné rozvinúť inovácie manažmentu? Rada by som sa dozvedela, čo si o tom myslíte :-). Ďakujem za vaše názory.

Prajem vám pekné leto, prázdniny, dovolenky a teším sa na ďalšie stretnutia na blogu.

Marta Krajčíová