21. 8. 2009

William L. Simon & Jeffrey S. Young: iKona

Posolstvo: Nestrácať čas žitím života niekoho iného, nenechať sa brzdiť tým, čo si myslia ostatní.

Nie každý dostal do vienka dobrých rodičov, vzdelanie a vysoké morálne vlastnosti. Steve Jobs - adoptované dieťa, otec, manžel, človek, ktorý prežil rakovinu, perfekcionalista, extrémny egocentrik, filmový, hudobný a počítačový magnát ich nedostal.

iKona je o jeho pádoch a vzostupoch, o prekonávaní prekážok, možností a tiež seba samého.

Hybnou silou Steva boli jeho emócie, obrovský zápal v boji s konkurenciou a priateľmi, láska k počítačom a svojej firme - Apple. Išiel si svojou cestou hlava-nehlava, až ho z firmy Apple vyhodili.

Ako založil ďalšie firmy - NeXT a Pixar, aký bol vývoj počítačov Apple a Macintosh, prečo vznikol softvér RenderMan a ako sa Steve vrátil do Apple a ovládol filmový a hudobný priemysel produktom iPod, o tom všetkom je kniha iKona.

Na jeho osobnej premene sa výrazne podieľala jeho manželka

V jeho profesionálnom živote zohrali významnú úlohu tieto vlastnosti: schopnosť upútať davy, vizionárstvo, poznanie správnej príležitosti na trhu, záujem o detail a dokonalosť.

Kľúčom k jeho úspechu boli: zákazníci, inovácie produktov a malé pracovné tímy, ktoré pracovali s vysokým pracovným nasadením

Dnes, vo svojich 50 rokoch, ho čaká ešte jedna bitka: chce prekonať Billa Gatesa.

Knihu si môžete kúpiť kliknutím na jej obrázok.

Pekný víkend vám praje

Marta

20. 8. 2009

David A. Vise a Mark Malseed: Google Story

Nepáchajme zlo!

Robíme veci, ktoré prispievajú k lepšiemu vzdelaniu ľudí, k tomu, aby ľudia boli inteligentnejší - veci, ktoré zdokonaľujú myšlienkové schopnosti sveta. Mayerová

Kniha je o dvoch sympatických chlapcoch z Googlu, ktorí chcú zmeniť svet. Sergey Brin a Larry Page - zakladatelia Googlu.

Hodnoty: vysoké požiadavky na vzdelanie, inteligencia, pracovitosť, priateľstvo, sloboda akademického sveta, záujem pomáhať ľuďom na celom svete vo vyhľadávaní na webe a to zadarmo.

Google je súčasťou folklóru Silikon Valley. Sergey Brin a Larry Page vytvorili algoritmus, ktorý priniesol kvantový skok vo vyhľadávaní na webe.

Google našiel kúzelný elixír, ako premeniť klikanie na peniaze - reklamu vzťahujúcu sa k výsledkom hľadania. Google demokratizuje znalosti. Google vniesol revolúciu do svetového odvetvia a zásadne ju zmenil.

Model riadenia:

Nízka úroveň hierarchie, hustá sieť laterálnej komunikácie, na základe ktorej ľudia prispievajú mimoriadne podnetnými myšlienkami a dostávajú nezvyklé odmeny, tímový prístup k vývoju nových produktov a firemné krédo, ktoré vyzýva, aby na prvom mieste bol zákazník.

Brin s Pagom chápu, že tým, na čom v nespojite sa vyvíjajúcom svete záleží najviac, nie je konkurenčná výhoda firmy v nejakom konkrétnom čase, ale evolučná výhoda v priebehu času.

Brin a Page vymysleli najlepší algoritmus na vyhľadávanie, ktorý zdokonalili do maximálnej efektívnosti.

Model riadenia firmy je, podobne ako elitná technická univerzita, založený na malých pracovných jednotkách, veľkom experimentovaní, na poskytovaní živej spätnej väzby medzi kolegami. Takáto intelektuálna klíma firmy odráža akademické hodnoty, lebo poskytuje priestor na diskusie a odmeňuje zásluhy.

Postavenie a hierarchia nemá v Googli žiadny význam. Google je organizovaný ako internet, je vysoko demokratický, tesne prepojený a plochý.

Do firmy prijímajú iba tých najlepších z najlepších. Google zamestnáva najšikovnejších ľudí tejto planéty, ktorí riešia najzaujímavejšie problémy sveta. Starostlivosť o zamestnancov v Googli je na veľmi vysokej úrovni.

Prikazovanie a kontrola sú nepoužiteľné, keď zamestnanci sú najšikovnejší ľudia tejto planéty. Kontrola je v Googli - podobne ako na internete, alebo v akademickom živote, v rukách rovnoprávnych kolegov, nie je to vzťah manažéra a jeho prisluhovačov.

Systém odmeňovania rozlišuje medzi tými, ktorí prinášajú veľkú hodnotu a tými, ktorí ju neprinášajú.

Vývoj a inovácie produktov môžete sledovať na webe, kde sa nám každý deň zobrazuje jednoduché a príjemné logo - vstup do sveta vyhľadávania na webe. Inovácie v Googli humanizujú prácu, preto majú veľkú nádej na úspech.

Google je vysoko prispôsobivý, nevymedzuje podnikateľskú oblasť. Google je webová služba, kde zajtrajšia ziskovosť závisí od dnešnej schopnosti vývoja.

Google je internetovou spoločnosťou druhej generácie, zarába peniaze. Po 10 rokoch podnikania je celková hodnota akcií Googlu väčšia ako GM, Disney a Yahoo spolu. Vysokou mierou sa o to pričinili investori zo Silikon Valley. Iste viete, že Google zarába peniaze zo sponzorovaných odkazov na webe.

Google sa zameriava nielen na vyhľadávanie na internete, ale zaoberá sa aj molekulárnou biológiou a genetikou. Google pracuje na digitalizácii svetových knižníc, čo bude mať v budúcnosti dopad na vzdelávanie a sociálnu sféru na celom svete.

Úžasné. Takto si predstavujem úspešnú firmu.

Kniha Google story hovorí prekrásnym spôsobom o tom, ako Brin a Page premenili svoje hodnoty v realitu a podľa nich aj v súčasnosti konajú. Brin a Page sú vizionári, sú skvelým príkladom manažérov v pracovnej aj osobnej rovine.


Držím chlapcom z Googlu palce. Ďakujem im za pekné produkty, ktoré používame a želám im veľa dobrých nápadov na webe.

Google.

Marta Krajčíová

6. 7. 2009

Budúcnosť managementu - zhrnutie

Vážení zákazníci, milí priatelia,

dovoľte mi ukončiť seriál "Ako riadiť firmu v 21. storočí" záverečným zhrnutím najdôležitejších myšlienok pána Hamela:Nástroje a metódy moderného managementu boli určené k tomu, aby sa riešili problémy kontroly a efektívnosti vo veľkých organizáciách. Management však slúži trošku obecnejšiemu cieľu: násobeniu ľudských schopností. Firmy dosahujú výkonnostnú výhodu vtedy, keď prídu na lepšie spôsoby umocňovania a zoskupovania úsilia - keď posúvajú hranice individuálneho a kolektívneho výkonu. Toto je cieľ inovácie managementu.Pripájam niektoré moje poznámky, prípadne odpovede na otázky:

- Inovácie manažmentu sa týkajú zmeny existujúcich manažérskych procesov a zavedenia nových manažérskych procesov - čo manažéri robia a ako sa správajú.
- Robíme to preto, lebo sa nám to vyplatí - vyššia dlhodobá výkonnosť firmy.
- Ako dosiahneme, aby boli ľudia tvoriví? Je to otázka nielen rozvoja ľudí, ale aj spôsobu riadenia - zásady, kultúra.
- Všetci ľudia sú tvoriví, pokiaľ im v tom nebránime, ale podporujeme systémom riadenia.
- Pre zmenu myslenia ľudí musí byť dôvod - hodnoty, záujem, pozitívne naladenie. Pozitívne naladení ľudia sa menia radi, zmenu nepokladajú za niečo neprekonateľné a ťažké.
- Správna zmena nie je skokovitá, ale plynulá. Zmena nevyžaduje krízu - reaktívne správanie. Uprednostňujeme proaktívne konanie - prechádzanie krízam.
- Pri inováciách sa nesústreďujeme prioritne na potlačenie konkurencie. Inovácia, spokojný zákazník a zničená konkurencia sú výstupom procesu. Na vstupe do procesu je: náš záujem, hodnoty, myšlienka: zmeniť svet, spolupráca múdrych ľudí, zdravá planéta, láska ...
- Inovácie manažmentu môžu fungovať iba v spoločnosti a firme, kde je vysoko rozvinutá sloboda, demokracia a trh.
- Prevádzková efektívnosť a strategická efektívnosť nie je to isté.
- Organizácia bez manažérov, bez titulov a moci, založená na hodnote rovnocenného prispenia.
- Management 2.0 má rovnaké vlastnosti ako web 2.0 - úžasné.
- Financovanie zabezpečíme z vlastných zdrojov - trh.
- Inovácie manažmentu sú o umocňovaní a zoskupovaní úsilia - jednotlivcov a skupín, čím sa dosahuje dlhodobý rast výkonnosti organizácie.

Sú naše firmy pripravené a schopné rozvinúť inovácie manažmentu? Rada by som sa dozvedela, čo si o tom myslíte :-). Ďakujem za vaše názory.

Prajem vám pekné leto, prázdniny, dovolenky a teším sa na ďalšie stretnutia na blogu.

Marta Krajčíová

8. 6. 2009

Gary Hamel & Bill Green: Budoucnost managementu

Vážení zákazníci, milí priatelia,

dnes sa chcem s vami podeliť o môj úžasný čitateľský zážitok posledného mesiaca. Prečítala som mimoriadne inšpiratívnu knihu o systéme riadenia organizácie. Kniha je prekrásna: vtipná, múdra, odvážna, vizionárska, inteligentná, objektívna a zaujímavá od prvej po poslednú stranu.

Je to kniha o budúcnosti managementu.

V knihe nájdete odpovede na tieto otázky:

- Ako dosiahnuť, aby firma bola inovatívna?
- Sú zamestnanci tvoriví?
- Ako súvisia inovácie manažmentu so zmenami?
- Aké druhy inovácií poznáme a ktoré nám prinášajú konkurenčnú výhodu a prečo?
- Aký je program inovácií managementu?
- Prečo sú inovácie managementu dôležité?
- Ako súvisí moderný management s managementom 21. storočia?
- Aký je vzťah medzi strategickou a prevádzkovou výkonnosťou?
- Aký je nový model riadenia?
- Aké sú zásady, východiská a hodnoty modelu riadenia budúcnosti?
- Aká je úloha managementu ako inovátora managementu?
- Odkiaľ vziať zdroje financovania?
- Aká bude budúcnosť managementu?

Pre vysokú aktuálnosť témy, som sa rozhodla, že vám myšlienky z knihy sprostredkujem na blogu vo forme seriálu s názvom:

Ako riadiť firmu v 21. storočí?

- Koniec managementu?
- Najvyššia výhoda
- Program inovácií managementu

- Vytváranie spoločného účelu: Whole Foods Market
- Budovanie demokracie inovácií: W. L. Gore & Associates
- Usilovanie o evolučnú výhodu: Google

- Zbavovanie sa pút minulosti: Samler
- Osvojovanie si nových zásad
- Poučenia z periférie: Grameen Bank, Zopa, Linux, SourceForge.net
- Premena v inovátora managementu: IBM, Best Buy
- Utváranie managementu 2.0

Cieľom seriálu je podeliť sa s vami o zaujímavé myšlienky pána Hamela z knihy Budúcnosť managementu.

Gary Hamel je:

- jeden z najuznávanejších odborníkov v obore managementu na svete
- hosťujúcim profesorom strategického a medzinárodného managementu na London Business School
- členom Svetového ekonomického fóra
- spoluzakladateľom združenia Managament Innovation Lab
- jeden z najvyhľadávanejších svetových poradcov
- autorom mnohých kníh a článkov v oblasti managementu
- mail: gh@managementlab.org
- web: www.managementlab.org

Dnes začíname. Jednotlivé príspevky budem zverejňovať postupne. Minútové účebné stránky si môžete sťahovať kliknutím na zelenú linku. Knihu si môžete kúpiť kliknutím na jej obrázok.

Vítajte na blogu a prajem vám príjemne a užitočne strávené chvíle pri čítaní seriálu.

Pekne vás pozdravuje

Marta Krajčíová