15. 8. 2013

Na čom dnes záleží: zhrnutie

NA ČOM DNES ZÁLEŽÍ
Gary Hamel
1. Hodnoty
Správcovstvo
Na čom dnes záleží viac než kedykoľvek predtým, je nutnosť, aby manažéri prijali zodpovednosť, ktorú prináša so sebou správcovstvo.

Hodnoty
To, na čom dnes záleží najviac, je presne to, na čom záležalo odjakživa: na našich základných hodnotách.

2. Inovácie
Inovácie
Jedinečný úspech Applu je výsledkom jeho jedinečných hodnôt, ktoré uľahčujú inováciu a sú zamerané na zákazníka. Apple je nesporným dôkazom toho, že dnes záleží na inovácii.

3. Adaptabilita
Zmena
Dnes je svet ovládaný veľkými organizáciami, od ktorých sme závislí ako konzumenti, zamestnanci a investori. Organizácie však často neplnia naše očakávania. Pokiaľ budeme smelí, vynaliezaví a odhodlaní, môžeme tieto organizácie zmeniť. Na tom dnes záleží.

Organizácia
Čím sú firmy organizovanejšie a starostlivo riadené, tým sú menej adaptabilné. Aby organizácie mohli prospievať v dobe plnej zmien, musia sa menej organizovať a uvoľniť mieru riadenia, štrukturalizácie, hierarchie a rutiny. Dnes naozaj záleží na adaptabilite.

4. Zápal
Odlišnosť
Na čom dnes záleží, je relatívny podiel na hodnote vnímanej zákazníkmi a nákladmi, ktoré sú spojené s produkciou tejto hodnoty. Čím väčší je náš podiel na odlišnosti, tým väčší je podiel na ziskoch vo vašom odvetví.

Znalosti
Na čom dnes záleží, je rýchlosť, s akou firma dokáže porozumieť potrebám zákazníkov a vytvárať nové znalosti, ktoré pomôžu vytvoriť novú hodnotu pre zákazníkov.

Pracovné prostredie
Dnes je najdôležitejšou úlohou manažérov vytvoriť pracovné prostredie, ktoré bude inšpirovať výnimočné pracovné výkony a zaslúži si príval iniciatívy, predstavivosti a zápalu.

Zápal
Dnes je ťažké predstaviť si organizáciu, ktorá by bola príkladom všetkých vlastností internetu, ktoré posilňujú v ľuďoch zápal. To je cieľ, ktorý by si mali mať inovátori manažmentu v 21. storočí, pretože iba tak vytvoríme organizácie, ktoré budú ľudský zápal posilňovať a nie potláčať. A na zápale dnes záleží viac, ako kedykoľvek predtým.

Kreatívna ekonomika
Inovácie a vôľa ku zmenám sú výsledkom zápalu. Na tom nezáležalo so svete znalostnej ekonomiky, ale veľmi na tom záleží v ekonomike kreatívnej. So znalostnou ekonomikou sa musíme rozlúčiť a privítať kreatívnu ekonomiku. Problém nie je v nedostatku znalostí, ale v nedostatku nadšenia. Ľudské schopnosti, na ktorých v kreatívnej ekonomike záleží najviac, sa zároveň najhoršie riadia.

5. Ideológia
Zmena
Existuje veľa firiem, kde pretrvávajú ešte stále staré spôsoby riadenia. Na čom dnes záleží, je, aby sme to zmenili.

Na čom dnes záleží viac, než kedykoľvek predtým, je nutnosť, aby ste sa zamysleli nad svojimi zažitými domnienkami, vzdali sa svojej ješitnosti, prehodnotili svoje zásady, zvýšili svoje nároky a vyzvali ostatných, aby urobili to isté. Jedinou otázkou ostáva: „Kto bude viesť a kto bude nasledovať?“

Na čom dnes záleží: citáty

Literatúra 
Gary Hamel, Na čom dnes záleží, Peoplecomm, 2013 

Pekný koniec týždňa vám praje

Marta Krajčíová

8. 8. 2013

Vzdelanie

Jan Amos Komenský 
Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať. Nevzdelaný manažér 
Čítali ste už nejaký článok na internete v ktorom sa manažér chváli, aký je nevzdelaný? Ja som ich čítala niekoľko. Asi je teraz taká móda, najmä v slobodných firmách, čo ma dosť mrzí. Nemôžem si pomôcť, ale mám obrovskú nedôveru v manažment, ktorý sa vychvaľuje, že nemá žiadne vzdelanie, že to ani nepokladá za dôležité, že nevie nič robiť a pritom úspešne riadi firmu. Áno, aj tak sa dá riadiť firma. Moja skúsenosť mi hovorí, že nevzdelaní manažéri majú zo svojho nevzdelania dosť veľký komplex a preto veľa čítajú a svoju nevzdelanosť vyvažujú pracovitosťou. Chváliť sa v dnešnom svete, aký som nevzdelaný, nepokladám za správne. 

Nevzdelaný manažér nemá so slobodou nič spoločné. Aj keď Gary Hamel zaradil v pyramíde ľudských schopností v práci kvalifikáciu do 20. storočia, to neznamená, že  sa v 21. storočí nebudeme vzdelávať. Znamená to, že poslušnosť, usilovnosť a kvalifikáciu rozšírime o iniciatívu, nadšenie a zápal. 

Titul 
Pokiaľ máte deti, ktoré ukončili vysokú školu a boli ste na promócii, iste ste sa tešili z tejto udalosti. Deti nám s hrdosťou ukazujú diplom s titulom a právom očakávajú, že oceníme ich usilovnosť, presedené hodiny nad skriptami, náročné chvíle pred ťažkými skúškami a prekonávanie prekážok. Získaný titul znamená, že človek zvládol istú úroveň náročnosti, abstraktného myslenia a záťaže, že je usilovný a vytrvalý, že ho zaujíma istá oblasť, že na sebe pracuje, že dosiahol ocenenie od ľudí, ktorý mu titul udelili. Nemať titul môže znamenať opak toho, čo som práve napísala. V slobodných firmách je moderné nepoužívať titul, oslovovať sa menom, prípadne si tykať. Osobne nemám problém uznávať tituly vzdelaných ľudí, oslovovať ich pán/pani s priezviskom, vykať im a pritom mať pocit slobody. Vy áno? 

Vzdelanie 
Vzdelanie je vysoká hodnota, vedel to už Jan Amos Komenský, učiteľ národov. Vedeli to už naši starí rodičia, keď za ťažko zarobené peniaze posielali naše mamy a otcov študovať do Viedne, Brna, či Prahy. Vedeli to aj naši rodičia, ktorí nás posielali študovať do Bratislavy, Prahy, Košíc. Vedeli sme to aj my, ktorí sme posielali študovať naše deti do Ameriky, Dánska, Švédska, Anglicka. Dúfam, že to budú vedieť ešte aj naše deti a pošlú našich vnukov tam, kde dosiahnu najlepšie vzdelanie. Vedel to aj Baťa a jemu podobní manažéri, ktorí do vzdelania manažérov a zamestnancov investovali nemalé prostriedky. Vedia to všetci vzdelaní ľudia, iba nevzdelanci tvrdia opak. Veľmi peknú vetu vyslovil pán profesor Tošenovský na jednom seminári v Ostrave. „Vzdelaní ľudia sú základom adaptability a to je cesta k prosperite.“ 

Prosperita 
Keď sa pozrieme na štatistiky vysokoškolsky vzdelaných ľudí, zistíme že na Slovensku je to asi 20% z dospelej populácie, kým v Japonsku asi 50%. Ako sa to prejavuje v práci a bežnom živote? V Toyote nemajú problém s obrátenou pyramídou riadenia, priam po nej túžia, sú to tímoví hráči. Na ulici, na prechode, pri nastupovaní do metra, autobusu, v obchode stretnete ukáznených a ohľaduplných ľudí. V Japonsku keď si zabudnete na lavičke v parku hodinky, na druhý deň ich tam nájdete. Vychádza mi to tak, že čím sú ľudia vzdelanejší, tým sú múdrejší a aj lepší. V takej spoločnosti je tiež hodnotový systém nastavený vyššie, pracovná morálka je vyššia, spolupráca ľudí je na inej úrovni a v konečnom dôsledku to prispieva k celkovému blahu krajiny a ľudí, ktorí v nej žijú. 

Marta Krajčíová 
To, na čom dnes záleží najviac, je presne to, na čom záležalo odjakživa, na našom vzdelaní.

Vzdelanie.článok 

Pekný koniec horúceho týždňa vám praje 

Marta Krajčíová

2. 8. 2013

Plat

Gary Hamel 
Pokiaľ budú šéfovia firiem nakladať so svojimi zamestnancami ako s nahraditeľnými zdrojmi, zatiaľ čo sami budú poberať tučné odmeny, alebo budú krátiť zamestnancom benefity, ale sami si ponechajú okázalé výhody, budú sa ľudia pozerať na korporácie s podozrením. [1] 

Spokojnosť zamestnancov 
Takmer vo všetkých firmách, kde sme zavádzali procesné riadenie, nás zaujímala spokojnosť zamestnancov: s internými službami, s prácou v procesnom tíme a tiež s manažmentom a firmou ako takou. Prieskumy boli veľmi užitočné, pretože slúžili ako zdroj informácií pre manažment, zlepšenie kultúry vo firme a zlepšenie vzťahov medzi manažérmi a zamestnancami. 

Uvediem niektoré zaujímavé výsledky z prieskumov spokojnosti zamestnancov, na ktorých sa zúčastnilo asi 500 zamestnancov v každej firme. Zamestnanci boli najmenej spokojní s týmito faktormi:

- Informácie
- Vzdelanie 
Plat 

V čase prieskumu mali robotníci vo firmách hrubý plat asi 15 000 Sk mesačne. Napriek tomu viac túžili po informáciách, pozornosti manažmentu a vzdelaní. 

Obrátená pyramída 
Na školeniach zlepšovania procesov dostávam veľa otázok. Ako to obvykle býva, ľudí všetko zaujíma, ako by mali začať zlepšovať procesy, kto im povie, čo majú zlepšovať, prečo by mali zlepšovať procesy, čo z toho budú mať a aký má zlepšovanie procesov význam. Na jednom takom školení, vo veľkej slovenskej firme, som na flipchard nakreslila obrátenú pyramídu riadenia, ktorou som účastníkom ilustrovala, ako prebieha riadenie vo firme Toyota, kde na vrchole obrátenej pyramídy sú zamestnanci a dole manažéri. Obrátenou pyramídou chce manažment vo firme Toyota dať najavo, že na prvom mieste sú zamestnanci a potom manažéri. Zodpovednosť a dôvera, ktorú zamestnanci dostávajú, podporuje aj ich záujem o zlepšovanie procesov. Obrátená pyramída vyvolala veľkú diskusiu. Účastníci školenia nechápavo krútili hlavou a zhodne dospeli k záveru, že v ich firme to nemôže fungovať. Nie preto, že by manažéri nechceli delegovať zodpovednosť zamestnancom, ale preto, že manažéri na nich prenášajú zodpovednosť, lebo nevedia nič robiť a ešte berú aj vysoké platy. Zamestnanci predsa nemôžu dovoliť, aby za svoj plat robili ešte aj prácu manažérov. Mali, alebo nemali zamestnanci pravdu, to je otázka.

Gary Hamel 
Štruktúra manažmentu s prebujneným vedením je nielen despotická, ale i nákladná. Manažéri zvyšujú režijné náklady a ako organizácia rastie, tieto náklady sa navyšujú absolútne aj relatívne. Vo veľkej firme máme manažérov pre manažérov v pomere 1:10, na jedného šéfa 9 zamestnancov. Ak manažér dostáva trojnásobok platu zamestnanca, je to 33% firemných výdajov na platy manažérov. Úloha manažérov je zabrániť, aby sa zrútila pod váhou svojej vlastnej zložitosti. [1] 

Plat.článok 

Literatúra 
[1] Gary Hamel, Na čom dnes záleží, Peoplecomm, 2013 

Pekný slnečný víkend vám praje

Marta Krajčíová