7. 11. 2010

Podnikateľ, podnikavosť, podnikanie

Podnikateľ
Podnikatelia majú energiu niečo rozbehnúť. Vidia svet inak ako ostatní ľudia. Vytvárajú príležitosti, ktoré si ostatní nemusia všimnúť a majú odvahu ich využiť. Podnikateľ nemusí byť schopný viesť firmu. Ak ste podnikateľ, potrebujete si nájsť manažéra.

Manažér
Medzi podnikateľom a manažérom je základný rozdiel. Ide často o protichodné typy. Nesnažte sa byť jedno aj druhé. Dobrých manažérov je treba vyvažovať zlatom. Ľudia, ktorí ovládajú to jemné psychologické tajomstvo, majú know how, ako hladko organizovať prebiehajúce obchodné špekulácie a pritom zvládať s tým súvisiace tlaky, sú tmelom sveta biznisu. Takým ľuďom poskytnite patričný podiel vo firme, pretože sa veľkou mierou pričinia o úspech. Úlohou podnikateľa je stiahnuť sa zakaždým, keď sa mu podarí rozbehnúť novú spoločnosť.

Podnikavosť
Nie je niečo z čoho by sme mali vyrásť, ani to nie je čosi, čo sa hodí pre drobných živnostníkov alebo malé firmy. Podnikavosť je univerzálna podnikateľská cnosť. Dá sa uplatniť na všetky problémy, výzvy a príležitosti, bez ohľadu na ich rozsah. Ak sa chcete stať podnikateľom, musíte byť ochotní vstúpiť do priepasti. Je to nebezpečné. Ak chcete zažiť trochu vzruchu, staňte sa podnikateľom a vyskúšajte si to.

Ľudia sa neúspechu boja, čo je pochopiteľné, ale zároveň čudné. Práve robením chýb sa učíme, ako postupovať správne. Neúspech nie je to, že skúšate, čo by vám mohlo ísť. Neúspešní ľudia sú takí, ktorí nikdy nič nevyskúšajú a o nič sa nesnažia.

Podnikavosť je pulzujúce srdce biznisu. Podnikavosť nepramení z kapitálu, ale z myšlienok. Podnikavosť pramení z dobrých výsledkov, ktoré človek dosahuje pre seba a za seba, keď skúma, čo je v živote dobré. Čo sa vďaka podnikavosti naučíte, prinesie priamy úžitok vašej firme, či živnosti. Veľké firmy zabudli myslieť ako podnikatelia a dávno zabudli, aký je to vlastne pocit - podnikať.

Podnikanie
Podnikateľ je v histórii známy ako kapitalista, ktorý zarába peniaze a to sú hanlivé výrazy. Podnikanie však odstraňuje chudobu, zabezpečuje väčšinu daňových príjmov, vytvára pracovné miesta a bohatstvo celého štátu. Kapitalizmus funguje. Komunizmus a reálny socializmus už nemožno brať vážne, pretože jednoducho nefungujú.

V podnikaní nejde o ošmeknutie zákazníka, nejde o to, že pracujete pre seba, nejde o honbu za stupňami víťazov, nevyhnutne ani o zarábanie veľkých peňazí. A už vôbec nejde o to, že by sa váš život mal obmedziť iba na prácu. Práve naopak.

Ide o to, aby z toho, čo vás baví a zaujíma, vytvoriť kapitál, ten zveľadiť a niečo s ním dosiahnuť. Podnikanie je náš prirodzený stav - vznešené dospelácke slovo, ktoré sa zredukuje na niečo oveľa samozrejmejšie, a to "hravosť" , kde hrdlačenie nemá miesto.

Základom podnikania je: držať jazyk za zubami, schopnosť počúvať, ochota riskovať, klásť triviálne otázky. V podnikateľskom sektore vás konzervatívne uvažovanie ochromí, obratný postoj vás oslabí a neschopnosť pozrieť sa realite do očí vás zničí.

Podnikateľ, podnikavosť, podnikanie: článok

Literatúra:
Richard Branson, Biznis v plnej nahote, eastone books, 2009

8. 10. 2010

Inovácie stratégie

Stratégia je moja obľúbená téma. -:) Takmer všetky projekty procesného riadenia začíname s manažmentom firmy strategickým riadením. Stratégia sa mi páči preto, lebo je zaujímavá - je o budúcnosti firmy.

Zaujímavá je aj jej tvorba a zaujatie manažérov. Často krát sme sa s manažérmi na strategickom workshope hrali. -:) Ak sa pýtate prečo, tak dnes vám to poviem. Preto, aby sme navodili tvorivú atmosféru, rozosmiali vážne tváre a aby sme ju poľudštili. -:) Stratégia je predsa o ľuďoch, o ich živote vo firme a o tom, ako si predstavujú svoju budúcnosť, ako dosiahnu to, čo si myslia, že by sa dalo urobiť.

Stratégiu tvorí vrcholový manažment firmy a preto si myslím, že je opradená rúškom tajomstva, dôležitosti a vážnosti. Stratégia je vážna téma. Je pomerne ťažké predstaviť si, ako bude firma vyzerať za niekoľko rokov. Vyžaduje si to predstavivosť a tvorivosť manažérov. No a to je to, čo ma už dlhšiu dobu zaujíma. Ako dosiahnuť, aby stratégia bola tvorivá, aby manažéri nielen definovali strategické ciele, ale aby chŕlili nápady a tie premieňali v činy.

Na poslednom projekte procesného riadenia mi majiteľ firmy úprimne povedal, že oni nemajú strategický plán a pouvažuje, či ho budú robiť. Čo im však určite nechýbalo, boli nápady, nápady, nápady, na ktorých je založený celý ich biznis. -:)

Doba sa mení. Vo veľkých firmách tvoríme a rozvíjame ťažké stratégie, v menších firmách je stratégia súčasťou života, je založená na tvorivom myslení, nápadoch a na tom, ako rýchlo sa tieto nápady premieňajú v reálny biznis.

Počuli ste už o inováciách stratégie? Gary Hamel ich v svojej inšpiratívnej knihe, Budúcnosť manažmentu, zaradil na druhé miesto v poradí dôležitosti z hľadiska získavania konkurenčnej výhody. Na prvom mieste sú inovácie manažmentu. Keďže sú to inovácie, ich základným stavebným kameňom sú nápady. V prípade inovácií stratégie sú to nápady zamerané na konkurenciu, trh, firmu, obchodné siete, spotrebiteľskú hodnotu, trhový ekosystém ...

Nápady majú v procese tvorby stratégie mimoriadnu dôležitosť. Dobrá stratégia je podmienená jednou kritickou zložkou a tou je silný nápad. Nápadom začína každá úspešná stratégia. Získavanie nápadov, hodnotenie nápadov a zmena nápadov na stratégiu a jej realizáciu sú kľúčové témy dnešného strategického riadenia.

Som milo potešená, že na našom trhu vyšla kniha Stratégia odvážnych. Pán Schmitt v nej rozvíja témy odvážneho myslenia a odvážnych nápadov pri tvorbe stratégie. Pokiaľ vás stratégia a nápady zaujímajú, určite si ju prečítajte.


Pekný začiatok týždňa vám praje

Marta Krajčíová

26. 9. 2010

Tvorivosť

Pri príprave seminára o inovačnom manažmente som nedávno dostala zaujímavú otázku: "Je potrebná pri inováciách tvorivosť?" Ani minútu som neváhala s odpoveďou. Predtým, než som ju vyslovila, som sa však zamyslela, prečo vôbec taká jasná otázka niekoho trápi? Možno preto, lebo nie sú jasné odpovede na iné otázky, napríklad tieto:

- Vedia manažéri a zamestnanci niečo o inovačnom manažmente?
- Chcú mať manažéri tvorivých zamestnancov?
- Podporujú manažéri rozvoj tvorivosti svojich zamestnancov? Ako?
- Prečo je potrebná tvorivosť zamestnancov?
- Sú všetci zamestnanci tvoriví?
- Môžu byť zamestnanci tvoriví?
- Chcú byť zamestnanci tvoriví?
- Prečo zamestnanci cítia, že ich tvorivosť nie je využitá?
- Ako súvisí moja práca s tvorivosťou?
- Som tvorivý typ?
- Dá sa tvorivosť naučiť?

V mojej praxi (ako zamestnaná) som sa žiaľ stretla skôr so zápornými odpoveďami na tieto otázky. Iste sa s podobnými otázkami stretávate aj vy. Pozrime sa preto na tvorivosť trošku bližšie.

Produktivita ľudí
Pokiaľ by sme si mali vybrať jedinú otázku, ktorou sú manažéri 21. storočia posadnutí najviac, bola by to táto: "Ako dosiahnuť zo svojich ľudí viac?" Otázka je neškodná. Kto by nechcel mať vysokú produktivitu ľudí? Zároveň je zaťažená myslením priemyselného veku. Ako my (manažment) dostaneme viac (jednotiek produkcie za hodinu) zo svojich ľudí (jednotlivcov, ktorí sú povinní riadiť sa našimi príkazmi). Je iróniou, že model riadenia, ktorý je v tejto otázke zahrnutý, prakticky "zaručuje", že firma nikdy zo svojich ľudí nedostane to najlepšie.

Ľudia pociťujú najväčšie nadšenie, keď robia veci, ktoré robiť chcú.

Angažovanosť
Výskum Towers Perrin zameraný na angažovanosť zamestnancov (86 tisíc zamestnancov, vo veľkých a stredne veľkých firmách, na celom svete) zistil, že:
- 14% sa vysoko angažuje
- 24% sa o prácu nezaujíma
- 62% sa angažuje priemerne

Väčšina zamestnancov na všetkých úrovniach sa plne neangažuje pre svoju prácu. 86% ľudí zo seba vydáva menej, ako by mohli.

To je hanebné plytvanie ľudskými schopnosťami.

Schopnosť vytvárať hodnotu
- 35% vášnivé zaujatie
- 25% tvorivosť
- 20% iniciatíva
- 15% rozumové schopnosti
- 5% usilovnosť
- 0% poslušnosť

Zamestnanci, ktorí dodržiavajú pravidlá, majú zanedbateľnú cenu z hľadiska konkurenčnej výhody, ktorú vytvárajú. Poslušnosť, usilovnosť a odborné znalosti je dnes možné kúpiť za babku. Sú to globálne komodity. Znalosti sa stávajú zameniteľnou komoditou, strácajú mnoho zo svojho potenciálu pre vytváranie konkurenčnej výhody.

Pokiaľ chceme obsadiť hospodárske výšiny v tvorivej ekonomike, potrebujeme zamestnancov, ktorí nebudú iba usilovní, poslušní a bystrí, ale musia byť plní ch
uti, trochu blázni a vytrvalí.

Tvorivosť
Existuje veľká skupina ľudí, ktorá si myslí, že tvorivé schopnosti sú medzi ľuďmi pomerne vzácne. Pokiaľ ľudia neprejavujú tvorivé schopnosti v práci, nebýva to preto, že by nemali predstavivosť, ale skôr preto, že k tomu nemajú príležitosť. Ako ľudské bytosti sme podivuhodne prispôsobiví a tvoriví, napriek tomu, že pracujeme vo firmách, ktoré také nie sú. Vyzerá to tak, že v moderných organizáciách je niečo, čo ničí prirodzenú pružnosť a tvorivosť ľudí, čo zamestnancov zbavuje týchto vlastností.

Vlastnosti tvorivých zamestnancov
- všeobecná inteligencia
- vysoká sebamotivácia
- zaujatie, nadšenie, tvorivosť, bláznovstvo
- negatívna schopnosť - človek vie žiť v neistote, pochybnostiach
- zvedavosť
- nezávislá myseľ
- široko rozvetvené záujmy

Výrok: "Nemôžete sa naučiť tvorivosti, buď ste tvorivý, alebo nie."

Tvorivosť je ľudská vloha, podobne ako inteligencia, hudobné nadanie, alebo koordinácia pohybov očí a rúk. Ako každá iná vloha môže byť posilňovaná prostredníctvom výuky a cvičenia.

Nápady
Nie je pravda, že veľký nápad sa zrodí iba v hlave prirodzených géniov. Proces tvorby ani nie je nutný. Mnohé nápady sú skôr objavené, nie vynájdené. Ak máte talent na objavovanie, vždy porazíte tých, ktorí majú talent na vytváranie. Je to preto tak, lebo okolitý svet vždy vytvorí viac vynikajúcich nápadov, ako ktorýkoľvek jednotlivec, aj ten najkreatívnejší z kreatívnych.

Literatúra:
Gary Hamel a Bill Breen, Budoucnost managementu, Management Press, 2009
Chip Heath a Dan Heath, Nápad za milión, Eastone Books, 2010


Pekný začiatok týždňa vám praje

Marta Krajčíová

18. 9. 2010

Jednoduchosť

Keď sme boli pre niekoľkými rokmi v Japonsku, navštívili sme aj záhrady, v ktorých boli takéto pekné kamene. Zaujalo ma to, ale nerozumela som tomu. Vnímala som to ako estetickú záležitosť. Jednoduché je pekné. Dnes viem, že to nebolo o jednoduchosti kameňa, ale jednoduchosti života.

Japonci sú experti na jednoduchosť. Nie preto, že robia veci jednoducho, ale preto, že sa snažia robiť ich jednoducho. Stojí ich to pomerne veľa úsilia. Nie je to vec samozrejmá. Jednoduchosť je podstatou ich systému zlepšovania a životnej filozofie. Príklady vidíme na mnohých miestach aj vo firme Toyota a svetoznámom výrobnom systéme - TPS (správa A3, 5S, 5krát prečo, odstraňovanie plytvania, eliminácia neefektívnych činností ...). Japonci hovoria, že menej je niekedy viac. Prečo je to tak?

menej zbytočnej práce - viac dôležitej práce
menej slov - viac myšlienok
menej rozptýlenia - viac sústredenia
menej nedisciplinovaného konania - viac disciplíny
menej zlých návykov - viac dobrých návykov
menej naliehavých úloh - viac dôležitých úloh
menej stresu - viac pokoja
menej chaosu - viac poriadku
menej závislosti - viac nezávislosti
menej .... viac ...

Aká je naša rovnováha, koľko je menej a koľko viac, je na nás. Keď na jednej strane uberieme, pribudne na druhej. Je to jednoduché. Menej a viac sú ako spojené nádoby.

Problémom je, že my sme naučení robiť veci zložito, veľa vecí naraz, snažíme sa vyhovieť každému, stihnúť všetko, splniť si všetky úlohy, odpovedať na všetky maily a telefonáty ... Málo myslíme na seba, svoje zdravie, svoje pocity, svoju spokojnosť. Takéto konanie však vedie k stresu a nespokojnosti.

Robiť veci tak, aby smerovali k našej spokojnosti, znamená, robiť ich premyslene a jednoducho. Cieľom je rozpoznať dôležité a eliminovať zvyšok. Získame tým čas na veci, na ktorých nám záleží, ktoré sú pre nás dôležité, ktoré sú našou prioritou. Takto budeme spokojnejší, menej stresovaní a tiež produktívnejší.

Žiť život jednoducho je veľké umenie, podobne ako tie záhrady v Japonsku. Robiť veci jednoducho je ťažké. Mne trvalo 20 rokov, kým som jednoduchosť pochopila, prijala a niečo preto urobila. Želám vám, aby váš interval pochopenia bol kratší a zážitok z poznania a aplikovania jednoduchosti rýchlejší. -:)

Myšlienky o jednoduchosti nájdete v mnohých knihách. Knihu o tom, čo robiť, aby bol náš život jednoduchý, napísal aj Leo Babauta: Sila jednoduchosti. 

Sila jednoduchosti: minútová učebná stránka

Pekný víkend vám praje

Marta

10. 8. 2010

Richard Branson: Biznis v plnej nahote

Milí priatelia,

v priebehu letných dovolenkových dní som si s radosťou prečítala knihu Biznis v plnej nahote. Bol to pre mňa zážitok.

Neuveriteľne inšpiratívna kniha Richarda Bransona je plná hlbokých myšlienok, nabitá optimizmom, vyžarujú z nej životné skúsenosti a úžasne dobre sa číta.

Osobne ma najviac zaujali témy, ktoré súvisia s podnikaním, inováciami, etikou podnikania a životným úspechom.

Najkrajšie myšlienky som spracovala do minútovej učebnej stránky, ktorú vám dnes ponúkam na spríjemnenie letných dní, povzbudenie a pozitívne naladenie.

Biznis v plnej nahote: minútová učebná stránka

Prajem vám pekné prázdniny a oddych na načerpanie nových síl.

Marta Krajčíová

29. 5. 2010

Ben Mezrich: Miliardáři z Facebooku

Eduardo Saverin a Mark Zuckerberg boli študenti na Harvarde a najlepší kamaráti.

Vysokoškolská neviazanosť, príznačná pre ich spoluprácu, padla za obeť dospelému svetu peňazí a právnikov. Je veľkou iróniou osudu, že kým Facebook úspešne spája ľudí, práve jeho úspech od seba týchto dvoch najlepších kamarátov oddelil.
Venujem všetkým vysokoškolákom, ktorí usilovne "drtia" skriptá, knihy, skladajú skúšky a štátnice.

Prajem vám, aby vaše priateľstvá vydržali a aby ich žiaden biznis nerozdelil.

Pekný pozdrav na univerzity v Žiline, Trenčíne, Prešove, Trnave, Nitre, Bratislave, Prahe, Brne a Zlíne posiela

Marta Krajčíová
Facebook Song

2. 5. 2010

Richard L. Brandt: Jak myslí Larry Page a Sergej Brin

Podnikanie je zločin z vášne.

Prečítať si knihu o Googli patrí u mňa k umeleckým zážitkom. V roku 2009, (2010 u nás) vyšla nová kniha o Googli, v ktorej sú uvedené najnovšie informácie o Googli a jej zakladateľoch.

Len pre zopakovanie uvádzam kľúčové body fenomenálneho podnikateľského úspechu firmy Google:

- nadšenie a záujem o najlepšie vyhľadávanie na webe
- vedecký prístup k riešeniu problémov
- nesmierna pracovitosť a vytrvalosť
- vysoké morálne hodnoty, poctivosť podnikania
- na prvom mieste je zákazník a jeho potreby, nie zisk firmy
- liberálne názory, sloboda vyjadrovania názorov, otvorenosť
- investori, ktorí na začiatku podporili ich podnikateľský zámer

Čo robia nové:

- cloud computing
- telekomunikačný biznis
- mediálny biznis
- vesmírny výskum
- filantropia

Jak myslí Larry Page a Sergej Brin: minútová učebná stránka

Príjemne strávené chvíle s "googlákmi" vám praje

Marta Krajčíová

28. 3. 2010

Výkonnosť, spokojnosť, rovnováha

Ako sa máte? Pýtala som sa v poslednom období mladých manažérov. So smútkom hovoria: Máme veľa práce, veľa pracujeme. Koľko pracujú iní manažéri?

Pýtala som na ich spokojnosť a oni mi hovoria o práci. Spokojnosť spájajú s prácou.

Prečo sú manažéri nespokojní s prácou? Naozaj pre množstvo práce? Mohli by byť šťastní, ak majú v dnešnej dobe prácu. Platy majú vysoké. V peniazoch to asi nebude. Manažéri nemajú čas na seba, svoje rodiny, priateľov, oddych, lebo musia ťažko - výkonne pracovať.

Celkom ma to zaujalo, preto sa prosím pozrime na to, čo je výkonnosť, spokojnosť a ako tieto dva pojmy medzi sebou súvisia.

Výkonnosť
Výkonnosť je miera dosahovaných výsledkov jednotlivcami, tímami, procesmi a systémami. Poznáme:

Výkonnosť súvisí s produktivitou a kvalitou. Ich hodnoty pre organizáciu a procesy je možné ľahko vypočítať. Výkonnosť zamestnancov a manažérov nie je iba číslo. Pokiaľ výkonnosť ľudí nesmeruje k ich spokojnosti, je systém merania výkonnosti neúčinný.

Spokojnosť
Spokojnosť zamestnancov a manažérov je o udržaní rovnováhy v dôležitých aspektoch pracovného a súkromného života. Nech uvažujeme o úspechu, vzťahoch, zdraví, ekonomike, financiách, dostaneme sa nakoniec vždy k požiadavke určitej vyváženosti:

- súkromie-zamestnanie
- blahobyt-skromnosť
- práca-odpočinok
- náklady-zisk

Rovnováha
Nie je iba to dobré. Rovnováha je boj s protikladmi.

Úspech a neúspech
- Úspech poteší, ale stagnujeme.
- Neúspech bolí, ale štartuje nové riešenia.
- Obidva majú rovnakú cenu, preto sa namiesto trápenia rýchlo poučme a sústreďme na zmenu.

Deň a život
- Hľadať rovnováhu v jednom dni je nemožné, odkazovať sa stále na budúcnosť je nekonečné.
- Hľadajme rovnováhu v období, ktoré naša myseľ ľahko obsiahne - v týždni.

Stres a nezáujem
- Obidva znižujú sústredenie.
- Hľadajme a sami si dávkujme mierny stres.
- Potom môžeme očakávať kvalitné výsledky.

Podrobný plán a nič
- Hľadajme rámcovo pevný, ale v podrobnostiach voľný plán, ktorý upozorňuje na dôležité veci, ale ponecháva priestor na zmenu, tvorivosť a nepredvídané situácie.

Našu dlhodobú spokojnosť môže zaistiť dynamická rovnováha v troch oblastiach života:

- Vzťahy
- Kondícia
- Potreby

Ako sa máte vy milí čitatelia?

Veľmi by som želala, aby ste boli v práci spokojní, primerane výkonní, aby ste poznali mieru vašej spokojnosti a výkonnosti. Preto sú potrebné tri veci:

- Dobre poznať svoju prácu.
- Dobre poznať svoje možnosti.
- Vedieť dosiahnuť medzi nimi rovnováhu.

V priebehu blížiacich sa veľkonočných sviatkov vám prajem pekné jarné prechádzky v prírode, oddych a malé zamyslenie nad vašou spokojnosťou a výkonnosťou. :-)


Použitá literatúra:
Petr Pacovský, Člověk a čas, Grada Publishing, a.s., Praha, 2006

Marta Krajčíová

28. 1. 2010

Maverici: modely riadenia

Zaujíma vás, ako pracujú maverici? Mňa to veľmi zaujímalo, preto som knihu "Ako pracujú maverici" spracovala do takejto formy:

Modely riadenia maverikov

Príklady uvedené v knihe sú z konkrétnych amerických firiem. Myslíte si, že sa takéto modely riadenia vyskytujú aj u nás? Rozmýšľam nad tým, kde sa nachádza management na Slovensku.

Ak chcete vedieť či pracujete ako maverici, tu sú niektoré otázky:

Stratégia:
- Má vaša spoločnosť výrazný rozvratnícky zmysel, ktorý vás odlišuje od vašich súperov?
- Máte slovník, ktorý je unikátny vo vašom odvetví a presvedčivý pre vašich zákazníkov a zamestnancov?
- Ste pripravení odmietať príležitosti, ktoré ponúkajú krátkodobé výhody, no odpútavajú vašu organizáciu od jej dlhodobého zámeru?
- Keby vaša spoločnosť zajtra opustila biznis, komu by ste chýbali a prečo?

Inovácie:
- Máte zadefinovaný svoj zámer čo najužšie a držíte sa ho?
- Uvažujete o zapojení väčšieho okruhu ľudí do vášho biznisu?
- Viete sa pri práci baviť?
- Viete si predstaviť, ako by vo vašom biznise fungovala open source inovácia?

Zákazníci:
- Aké konkrétne kroky ste urobili vo vzťahu k zákazníkom, ktoré vás odlišujú od konkurencie?
- Na ktorých zákazníkoch vám najviac záleží a prečo?
- Viete prenášať kultúru svojej firmy aj na zákazníkov?
- Ako maximalizujete hodnotu pre zákazníkov?

Vedenie:
- Som ja druh človeka, s ktorým chcú inteligentní ľudia spolupracovať?
- Dokážem sa správať otvorene a transparentne ako účastníci môjho projektu?
- Dokážem prejaviť osobnú silu, či charizmu zároveň s intelektuálnou skromnosťou?
- Ako presvedčím inteligentných ľudí, aby so mnou spolupracovali?

Ľudia:
- Prečo by práve u vás mali chcieť pracovať skvelí ľudia?
- Ako poznáte skvelého človeka, keď sa s ním stretnete?
- Panuje u vás súlad medzi zákazníckou spokojnosťou a spokojnosťou zamestnancov?
- Je niečo na myšlienkach, ktoré presadzuje vaša firma, na jej názore na trh, na spôsobe, akým iteragujú zamestnanci so zákazníkmi alebo spolupracujú navzájom, aby to bolo neoddolateľné pre najlepších ľudí vo vašom odvetví?

Pokiaľ ste sa dostali až sem, gratulujem vám, asi vás téma maverikov zaujala. :-) Ďakujem za vašu pozornosť.

Prajem vám príjemný zasnežený víkend a teším sa na ďalšie stretnutia s vami na blogu.

MK

27. 1. 2010

William C. Taylor&Polly LaBarre: Ako pracujú maverici

Silní prevýšia slabých, no chytrí prevýšia silných. Najlepší spôsob, ako vyradiť konkurenciu, je pretromfnúť ju v myslení.

V svetovom manažmente sa dejú úžasne veci. Ak sa chcete dozvedieť aké, prečítajte si túto neuveriteľne inšpiratívnu knihu o stratégii, konkurencii, open source inováciách, vzťahoch so zákazníkmi a skvelých ľuďoch.

Maverick:

- má nekonvenčné myslenie, kontroverzné nápady či spôsoby práce,
- nedrží sa zavedených pravidiel, myslí a koná nezávisle,
- nezávislý jedinec, ktorý sa nespráva ako ostatní členovia skupiny,
- osoba, ktorá myslí a koná inak, ako sa očakáva, ako je zaužívané.

Ako pracujú maverici: minútová učebná stránka

Knihu si môžete kúpiť kliknutím na jej obrázok.

Príjemný čitateľský zážitok s maverikmi vám praje

Marta