8. 12. 2012

Google: tímová prácaNový model riadenia
- Nízka úroveň hierarchie.
- Hustá sieť laterálnej komunikácie.
- Ľudia prispievajú mimoriadne podnetnými myšlienkami.
- Dostávajú nezvyklé odmeny.
- Tímový prístup k vývoju nových produktov.
- Firemné krédo, ktoré vyzýva, aby na prvom mieste bol zákazník.

Firma, v ktorej sa cítite ako na vysokej škole
Model riadenia je založený na:
  - Malých pracovných jednotkách.
  - Veľkom experimentovaní.
  - Poskytovaní živej spätnej väzby medzi kolegami.
  - Poslaní: zlepšiť svet.

Google sa podobá na elitnú technickú univerzitu. Takáto intelektuálna klíma firmy odráža akademické hodnoty, lebo poskytuje priestor na diskusie a odmeňuje zásluhy. Postavenie a hierarchia nemá v Googli žiadny význam.

Neuveriteľne plochá, krajne decentralizovaná firma
- Google je organizovaný ako internet.
- Je vysoko demokratický, tesne prepojený a plochý.

Dôvody kultúry treba vidieť v minulosti zakladateľov, ktorí navštevovali školy, kde sa vyučuje podľa metódy Montessori, čomu vďačia za svoju myšlienkovú nezávislosť. Neznášajú autority, nemajú radi, keď im niekto hovorí, čo majú robiť. Snažia sa pochopiť myšlienkove pochody zamestnancov, nerobia niečo preto, lebo niekto povedal, aby si to urobil. Motto: „Spochybňuj autority“ je príkazom inovátora. Prikazovanie a kontrola sú nepoužiteľné, keď zamestnancami sú najšikovnejší ľudia tejto planéty. Kontrola je v Googli - podobne ako na internete, alebo v akademickom živote v rukách rovnoprávnych kolegov, nie je to vzťah manažéra a jeho prisluhovačov.

Malé seba riadiace tímy
- ½ z 10 000 zamestnancov pracujú v malých tímoch.
- Tímy majú 3 projektantov.
- Pracujú na vývoji nových produktov.
- Ľudia sa k veciam zaväzujú sami.
- Pokiaľ to vnímate ako príležitosť, pustite sa do toho.

Výhody tímovej práce
- Ľahšie sa zahajujú nové iniciatívy.
- Netreba presvedčovať veľa ľudí.
- Vyžaduje si to riadenie menšieho počtu vzájomných závislostí.
- Je jasná súvislosť medzi individuálnym úsilím a osobným úspechom.

Odstupňovanie odmien
- Zamestnanci dostávajú základný plat.
- Ročné odmeny dosahujú 30-60% základného platu.
- Dobrý nápad je kráľovsky odmenený.
- ¼ ročne sa udeľuje cena zakladateľa.
- Zaručuje úspešným tímom milióny dolárov v podobe akcií.

Literatúra:
[1] David A. Vise, Google Story, Pragma, 2007
[2] Gary Hamel, Bill Green, Budoucnost managementu, Management Press, 2008

Google: tímová práca: článok

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára