30. 10. 2011

Semco: model riadenia


Úspešné spoločnosti budú tie, ktoré na prvé miesto kladú kvalitu života.Úvod
Semco je najneobvyklejšie pracovisko na svete a prvá slobodná - výrobná firma. Zaujímalo ma preto, ako súvisia princípy slobody so 14 zásadami TPS (Toyota Production System). Trošku som sa nad tým zamyslela a dnes vám ponúkam stručné poznámky k jeho modelu riadenia.    

Model riadenia
Koncepcia
Na prvé miesto kladú kvalitu života. Rovnováha práce a súkromia. Organizovanie času.

Zásada 1 - dlhodobá filozofia
Filozofia
Semco stojí na filozofii slobody a demokracie. Rozhodujúca je otvorenosť, dôvera v zamestnancov a nedôvera k dogmám.
Zisk
Uvedomujú si, že žiadna spoločnosť nemôže byť z dlhodobého hľadiska úspešná, pokiaľ je jej hlavným cieľom zisk.
Spoločenstvo
Nechcú byť jedna veľká šťastná rodina. Chcú fungovať ako obchodná firma.

Zásada 2 - tok
Procesný tok
Hlavné procesy: výroba, predaj, fakturácia a účtovníctvo. Na začiatku robili akvizície. Inovácie manažmentu, inovácie stratégie, inovácie produktov a procesov.
Výrobné bunky
Všetko robili sami v bunke, aj nákup vstupov a riadenie zásob.
Plánovanie
Zamestnanci si sami stanovujú výrobné ciele.
Plytvanie
Zrušenie nepotrebných činností - recepčné, sekretárky, asistentky. Redukcia papierov, šanónov. Úspory z rozsahu nie sú riešením. Vznikajú neúspory z rozsahu. Nemajú oddelenie spracovania dát a vzdelávania. Každý ručí za vlastnú prácu, takže nepotrebujú ani oddelenie kontroly. Vo firme neexistujú žiadne pravidlá pre služobné cesty zamestnancov.
Flexibilita
Vysoká flexibilita vďaka zamestnancom a spôsobu riadenia.

Zásada 3 - ťah
Kanban
Majú kanban, otočia kartičku, keď je treba doplniť materiál.
Just-in-time
Priame prepojenie na dodávateľov. Dodávatelia sú ich bývalí zamestnanci. Vybudovaná sieť Satelit. Dobré partnerské vzťahy.

Zásada 4 - pracovné zaťaženie
Vyrovnaná výroba
Majú vysoko optimalizovanú výrobu.

Zásada 5 - zastavenie procesu 
Kvalita
Kvalita je zabezpečená priamo v procese. Nemajú tím audítorov.

Zásada 6 - štandardizácia 
Štandardizácia
Nemajú postupy, smernice.
Pravidlá
Zrušili pravidlá. Riadia sa zdravým rozumom.
Normy
Stanovujú si normy práce - počet kusov a čas výroby.

Zásada 7 - vizualizácia 
Správa A3
Správa 1A4-jednoduchosť, výstižný nadpis, hlavný obsah v prvom odstavci. Heslo: prečítať, pochopiť, vybaviť a vyhodiť.
5S
Poriadok, maľovanie, kvety, šatne, wc, bidety, kuchyňa.
Vizualizácia
Na tabuliach zverejňujú plány, normy, výsledky práce, výsledky hodnotenia nadriadených, dôvody prepustenia zamestnanca.

Zásada 8 - technológie 
Informačné technológie
Skutočne moderná spoločnosť nie je posadnutá technológiami ale na prvé miesto stavia kvalitu života. Podporujúce procesy, nie opačne - vyhodili nepotrebné IS.

Zásada 9 - vedúce osobnosti 
Štýl riadenia
Participatívny, konzultačný. Nemajú kontrolu. Zamestnancom dôverujú.
Organizačná štruktúra
3 kruhy. Zlikvidovali 12 úrovní riadenia. Nemajú uctievanie nadriadených a starších.
Vedúce osobnosti
Majú hodnotenie nadriadených. Manažéri môžu pracovať doma.  Manažéri si sami určujú plat. Majú vyspelých manažérov po osobnej a profesnej stránke. Zrušili parkovanie pre manažérov. Zrušili jedáleň pre manažérov. Odbúrali nadbytočné privilégia a výhody. Šéfovia riadia oddelenia podľa vlastnej úvahy. Zverejňujú platy manažérov. Ľudia môžu povedať všetko, čo si myslia, dokonca i šéfom. Zamestnanci môžu svojho šéfa aj odvolať a zvoliť si nového.

Zásada 10 - ľudia a tímová práca 
Hierarchia
Nemajú prebujnelú hierarchiu. Rozhoduje prirodzená autorita, nie hierarchia.
Disciplína
Majú sebariadenie zamestnancov.
Pracovná skupina
Majú multiprofesnosť, rotáciu pracovníkov.
Tímová práca
Majú tímovú prácu. Majú pružnú pracovnú dobu pre robotníkov. Pracovnú dobu nekontrolujú a prezčasy neriešia. Zrušili povinné oblečenie. O farbe monteriek hlasovali. Dodržiavajú morálku, podvodníkov trestajú.
Zamestnanci
Vyplácajú podiely zo zisku každému rovnako, nie podľa %. Zvyšovanie platov robotníkov o 7% nad infláciou. Hlavnou hnacou silou produktivity je motivácia a skutočný záujem. Venujú pozornosť ženám. Nepožičiavajú peniaze. 70% stravy predplácajú. Platia náklady na predškolskú starostlivosť do jedného roka, druhý rok menej ...Zamestnanci pracujú aj 10 hodín denne. Majú silné odbory. Merajú spokojnosť zamestnancov. V Semcu nie je bežecká dráha, ani bazén, či telocvičňa. Je to moderný trend na odbúravanie stresu. V Semcu sa hlavne snažia nevytvárať stres.

Zásada 11 - dodávatelia 
Dodávatelia, partneri
Dodávateľmi sú ich vlastní zamestnanci, ktorí poskytujú externé procesy a služby. Zo zamestnancov sa stali podnikatelia. Dodávateľom platia vopred.

Zásada 12 - vlastné oči 
Vlastné oči
Návrhy na zlepšenie zbierajú v prevádzke.

Zásada 13 - rozhodovanie a zvažovanie 
Rozhodovanie, zhoda
Dlho rozmýšľajú, radia sa, hlasujú, ale potom rýchlo realizujú rozhodnutia.
Porada
Majú dve porady.

Zásada 14 - premýšľanie a zlepšovanie 
Kaizen
Každodenná súčasť života. Chyby si priznávajú a nabádajú ľudí k neposlušnosti, aby sa vyjadrovali, diskutovali a priznávali chyby.
Meranie výkonnosti
Finančné ukazovatele zverejňujú. Ľudia sú školení vo finančnom účtovníctve, aby rozumeli finančným výkazom.
Zmeny
Robili veľké zmeny - delili a spájali Semco - reštrukturalizácia. Semco zvládlo zmenu navzdory najkrutejším ekonomickým podmienkam, lebo sa naučili vnímať potrebu zmien a sú tak rozumní, že pri jej zavádzaní poprosili o pomoc zamestnancov. Veľká zmena myslenia. Veľká zmena kultúry. Duchovná zmena.

Záver
Kanban, kvalita, náklady, just-in-time v Semcu dobre poznajú. Od Japoncov sa naučili flexibilite, ale neprevzali rodinné väzby a uctievanie starších. Semco ponúka viac, ako novátorské programy a postupy. Semco stojí na filozofii slobody a dôvery, nie na metódach riadenia.

Za pekné výsledky vďačia manažmentu a hodnotám, ktoré vyznávajú: sloboda a demokracia. 

Model riadenia Semca sa nedá prevziať. Semco je pozvanie, aby firmy viac rozmýšľali nad sebou a svojimi zamestnancami.


Pekný dušičkový víkend vám praje

Marta Krajčíová