31. 10. 2012

Firma: workshop

FIRMA 
Spoločnosti, ktoré dbajú i o „mäkké“ aktíva - vedomosti a vzťahy vo firme, budú z dlhodobého pohľadu úspešnejšie. Ich konkurenčná výhoda je v kreativite, schopnostiach a zodpovednosti ich zamestnancov. Cieľ
- Poznanie princípov slobodnej organizácie

Témy
- Sloboda v spoločnosti
- Sloboda v práci
- Princípy slobodnej firmy
- Štruktúra slobodnej firmy
- Kto, čo robí v slobodnej firme

Hry
- 10 slobôd v spoločnosti
- 10 slobôd vo firme
- Definovanie princípov slobodnej firmy
- Porovnanie firmy „ako“ a firmy „prečo“
- Porovnanie veľkej a malej firmy 

Príbehy z praxe
- Tradičná firma (politika, byrokracia, zisk)
- Slobodná firma (vizitka, sloboda)
- Pokus o zmenu slobodnej firmy na tradičnú (moc)

Diskusia
- Opakovanie
- Otázky
- Zhrnutie najdôležitejších myšlienok
- Spätná väzba

Rozsah
1 deň 

Firma: workshop 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

Firma: sebavzdelávanie

FIRMA
Človek vo svojej podstate pracovať chce. K tomu ale potrebuje predovšetkým slobodu robiť, čo ho baví, spôsobom, ktorý je mu vlastný, s ľuďmi, ktorých má rád, a za to dostať férovú odmenu. Na výmenu odovzdá maximum toho, čo v ňom je, a naviac sa u toho dobre baví.

Slobodná firma
- The Democratic Company.pdf
- Demokratic Workpaces.video
- Firma „ako“ - firma „prečo“.slidy
- Slobodná firma-kto-čo robí v slobodnej firme.pdf
- Slobodná firma-štruktúra slobodnej firmy.pdf
- 37 signals-veľké a malé firmy.pdf 

Sloboda v práci
- Sloboda v práci.slidy
- Sloboda v práci.pdf
- Sloboda v práci.Peoplecomm.video
- Sloboda v práci.37 signals.video
- Sloboda v práci.WorldBlue.video 

Minútové učebné stránky
- Sloboda v práci.pdf  

Literatúra
- Brian M. Carney, Isaac Getz, Sloboda v práci, Peoplecomm, 2011
- Jason Fried, Reštart, Jan Melvil Publishing, 2010 

Firma: sebavzdelávanie

Pekný novembrový víkend vám praje

Marta Krajčíová

21. 10. 2012

13. 10. 2012

25 podnikateľov, ktorí zmenili svet


1 John Mackey; Whole Foods Market
2 Arthur Black a Bernie Marcus; The Home Depont
3 Reed Hastings; Netflix
4 Howard Schultz; Starbucks
5 Jeff Bezos; Amazon
6 Herb Kelleher; Southwest Airlines
7 Steve Jobs; Apple
8 Herb Kohler Jr.; Kohler
9 Dan Lufkin; Donaldson, Lufkin a Jenrette
10 Michael Dell; Dell Inc.
11 Reid Hoffman; LinkedIn
12 Bill Gates; Microsoft
13 Richard Branson; Virgin
14 Oprah Winfrey; Harpo Inc.
15 Ted Turner; Turner Broadcasting
16 Fred Smith; Federal Express Corporation
17 Narayana Murthy; Infosys
18 Larry Page, Sergey Brin; Google
19 Charles Schwab; The Charles Schwab Corporation
20 Muhammad Yunus; Grameen Bank
21 Ratan Tata; Tata Group
22 Phil Knight; Nike
23 Carlos Nuzman; Výbor pre organizáciu olympijských hier
24 Mark Zuckerberg; Facebook
25 Eike Batista; EBX Group

Literatúra:
John A. Byrne: 25 podnikateľov, ktorí zmenili svet, Eastone Books, 2012