20. 12. 2011

Slobodná firma: štruktúra


Sloboda je podmienkou a zárukou nepretržitej a výnimočnej výkonnosti. 
Štruktúra slobodnej firmy
Kultúra
- Hodnoty
- Sloboda
- Spravodlivosť
- Slušnosť

Vedenie
- Vízia
- Dôvera
- Rovnocennosť
- Pomoc a podpora
- Komunikácia
- Informácie

- Vzdelávanie manažérov

Organizácia práce
- Prostredie
- Procesy
- Organizačná štruktúra
- Tímy

Zamestnanec
- Zodpovednosť
- Sebariadenie
- Sebadisciplína
- Sebamotivácia
- Rast
- Vzdelávanie zamestnancov

Výkonnosť
- Šťastie
- Zábava
- Výkonnosť
Pekný predvianočný čas vám praje

Marta Krajčíová

6. 12. 2011

Slobodná firma: článok

V slobodných firmách sa ľuďom páči. 

1 Aká je slobodná firma - vstup:
slobodných lídrov a zamestnancov, ktorí vyznávajú tieto hodnoty:

- Sloboda
- Demokracia
- Spravodlivosť
- Slušnosť

2 Čo robí slobodný líder:
- Budí dôveru tým, že robí to, čo hovorí. 
- Vytvára prostredie založené na rovnosti, úcte a dôstojnosti.
- Otvorene poskytuje informácie.
- Počúva iných, konzultuje s inými, dodržiava sľuby.
- Poskytuje pomoc a podporu.
- Nevie, čo robiť, preto sa radí so zamestnancami.
- Používa zdravý rozum, je múdry.
- Vzdeláva sa.
- Definuje a komunikuje víziu.

- Mení fyzické prostredie.
- Podporuje tímy.
- Zabezpečuje rotáciu ľudí.
- Odstraňuje privilégia manažérov.
- Odstraňuje byrokratické prekážky a zvyklostí pre radikálnu zmenu.
- Odstraňuje hierarchiu a zavádza decentralizáciu.
- Obmedzuje oddelenie ľudských zdrojov, finančnej kontroly, IT.
- Šetrí, nemíňa zbytočne, buduje štíhlu firmu.

3 Čo robí slobodný zamestnanec: 
- Riadi seba.
- Plní záväzky a prijíma rozhodnutia.
- Je zodpovedný, disciplinovaný a motivovaný.
- Rozvíja sa, sleduje a vyhodnocuje svoj rast.
- Riskuje, je odvážny a iniciatívny.
- Vzdeláva sa.
- Číta knihy. 
           
4 Aká je slobodná firma - výstup: 
- Má šťastných zamestnancov, ktorí
- sa pri práci zabávajú, majú dobrú náladu a sú pozitívne naladení.
- Má spokojných zamestnancov a zákazníkov.
- Má vyššiu výkonnosť, ako konkurencia. 


Peknú predvianočnú náladu vám praje 
 
Marta Krajčíová

30. 11. 2011

Slobodné firmy: modely riadenia

SLOBODNÉ FIRMY

M o d e l y  r i a d e n i aSloboda zavedená od začiatku existencie firmy
W. L. Gore & Associates
Sea Smoke Cellars
Sun Hydraulics
Virginská univerzita 
Richards Group
IDEO

Sloboda zavedená po prebratí starej firmy  
AVIS
Vertex
GSI
Montupet
SOL 

Sloboda zavedená pri reštrukturalizácia firmy
FAVI
Harley Davidson
USAA 

21. 11. 2011

Slobodné firmy a ich lídri

Úspech alebo neúspech liberalizačnej kampane jednoznačne spočíva na bedrách lídra a úplne zásadnými faktormi, ktoré vedú k úspechu sú: jeho hodnoty, kreativita a múdrosť.

Bill Gore

Jean-Francois Zobrist


Bob Koski

Riche Teerlink
 Robert TownsendBob Davids


Stéphane MorgnanJacques Raiman

Robert McDermott
Stan Richards

Liisa Joronen
David Kelley

Tony Hsieh

Ricardo Semler

Budem preč osem mesiacov. ... Ak budete mať pocit, že je absolútne nevyhnutné ma kontaktovať, aby som vám pomohol vyriešiť váš problém, tak si choďte na chvíľu ľahnúť. Keď vás ten pocit prejde, tak sa zoberte, problém vyriešte a napíšte mi email, ako ste to urobili. Bob Davids

Katalóg slobodných firiem

Literatúra:  Brian M. Carney, Isaac Getz, Sloboda v práci, PeopleComm, 2011

Pekný pozdrav zo slobodnej firmy Marta Krajčíová vám posiela

Marta

18. 11. 2011

Sloboda v práci

Sloboda v práci nie je ani chaos, ani anarchia. Je to stav, kedy všetci smerujú jedným smerom a dohodnú sa na niekoľkých základných pravidlách. Tak ako vtáci na oblohe.Sloboda pre mňa znamená silný osobný pocit, od ktorého sa odvíja tiež sloboda v práci, sloboda v rozhodovaní, sloboda v organizovaní vlastného času a sloboda konania. Je to niečo nielen pekné, ale priam úžasné.

Bola som preto veľmi potešená, keď na našom trhu vyšli tri knihy: Podivín, Štěstí doručenoSloboda v práci, ktorých hlavnou témou je sloboda a šťastie. Posledné dve knihy som čítala cez dovolenku, na gréckom ostrove Zakyntos. Bola som nadšená. Pohoda bola nielen na dovolenke, ale vyžarovala aj z pekných a zaujímavých kníh.

Sloboda v práci je z uvedených troch kníh najťažšia. Brian M. Carney a Isaac Getz venovali 4 roky štúdiu, asi 20 slobodných firiem z celého sveta. Rozprávali sa s mnohými manažérmi týchto firiem a zamýšľali sa nad spôsobom ich práce. V príbehoch slobodných firiem vidíme ich dlhoročný vývoj, náročné zmeny manažérov, ľudí, prostredia, štýlu riadenia a zavádzania kultúry.

Sloboda v práci je u nás nová manažérska téma, ktorá oslovila aj mňa. Je to nový smer v riadení organizácie. Príklady mnohých svetových firiem nám ukazujú, že sloboda v práci existuje a funguje. Slobodné firmy a ich manažéri nám dávajú príklad, ako vybudovať novú slobodnú firmu, alebo ako viesť liberalizačný proces v spoločnosti „ako“ a zmeniť ju na spoločnosť „prečo“.

Sloboda v práci: minútová učebná stránka 

Moje veľké poďakovanie za vydanie kníh patrí spoločnosti Peoplecomm. 

Pekný slobodný novembrový deň vám praje

Marta Krajčíová

30. 10. 2011

Semco: model riadenia


Úspešné spoločnosti budú tie, ktoré na prvé miesto kladú kvalitu života.Úvod
Semco je najneobvyklejšie pracovisko na svete a prvá slobodná - výrobná firma. Zaujímalo ma preto, ako súvisia princípy slobody so 14 zásadami TPS (Toyota Production System). Trošku som sa nad tým zamyslela a dnes vám ponúkam stručné poznámky k jeho modelu riadenia.    

Model riadenia
Koncepcia
Na prvé miesto kladú kvalitu života. Rovnováha práce a súkromia. Organizovanie času.

Zásada 1 - dlhodobá filozofia
Filozofia
Semco stojí na filozofii slobody a demokracie. Rozhodujúca je otvorenosť, dôvera v zamestnancov a nedôvera k dogmám.
Zisk
Uvedomujú si, že žiadna spoločnosť nemôže byť z dlhodobého hľadiska úspešná, pokiaľ je jej hlavným cieľom zisk.
Spoločenstvo
Nechcú byť jedna veľká šťastná rodina. Chcú fungovať ako obchodná firma.

Zásada 2 - tok
Procesný tok
Hlavné procesy: výroba, predaj, fakturácia a účtovníctvo. Na začiatku robili akvizície. Inovácie manažmentu, inovácie stratégie, inovácie produktov a procesov.
Výrobné bunky
Všetko robili sami v bunke, aj nákup vstupov a riadenie zásob.
Plánovanie
Zamestnanci si sami stanovujú výrobné ciele.
Plytvanie
Zrušenie nepotrebných činností - recepčné, sekretárky, asistentky. Redukcia papierov, šanónov. Úspory z rozsahu nie sú riešením. Vznikajú neúspory z rozsahu. Nemajú oddelenie spracovania dát a vzdelávania. Každý ručí za vlastnú prácu, takže nepotrebujú ani oddelenie kontroly. Vo firme neexistujú žiadne pravidlá pre služobné cesty zamestnancov.
Flexibilita
Vysoká flexibilita vďaka zamestnancom a spôsobu riadenia.

Zásada 3 - ťah
Kanban
Majú kanban, otočia kartičku, keď je treba doplniť materiál.
Just-in-time
Priame prepojenie na dodávateľov. Dodávatelia sú ich bývalí zamestnanci. Vybudovaná sieť Satelit. Dobré partnerské vzťahy.

Zásada 4 - pracovné zaťaženie
Vyrovnaná výroba
Majú vysoko optimalizovanú výrobu.

Zásada 5 - zastavenie procesu 
Kvalita
Kvalita je zabezpečená priamo v procese. Nemajú tím audítorov.

Zásada 6 - štandardizácia 
Štandardizácia
Nemajú postupy, smernice.
Pravidlá
Zrušili pravidlá. Riadia sa zdravým rozumom.
Normy
Stanovujú si normy práce - počet kusov a čas výroby.

Zásada 7 - vizualizácia 
Správa A3
Správa 1A4-jednoduchosť, výstižný nadpis, hlavný obsah v prvom odstavci. Heslo: prečítať, pochopiť, vybaviť a vyhodiť.
5S
Poriadok, maľovanie, kvety, šatne, wc, bidety, kuchyňa.
Vizualizácia
Na tabuliach zverejňujú plány, normy, výsledky práce, výsledky hodnotenia nadriadených, dôvody prepustenia zamestnanca.

Zásada 8 - technológie 
Informačné technológie
Skutočne moderná spoločnosť nie je posadnutá technológiami ale na prvé miesto stavia kvalitu života. Podporujúce procesy, nie opačne - vyhodili nepotrebné IS.

Zásada 9 - vedúce osobnosti 
Štýl riadenia
Participatívny, konzultačný. Nemajú kontrolu. Zamestnancom dôverujú.
Organizačná štruktúra
3 kruhy. Zlikvidovali 12 úrovní riadenia. Nemajú uctievanie nadriadených a starších.
Vedúce osobnosti
Majú hodnotenie nadriadených. Manažéri môžu pracovať doma.  Manažéri si sami určujú plat. Majú vyspelých manažérov po osobnej a profesnej stránke. Zrušili parkovanie pre manažérov. Zrušili jedáleň pre manažérov. Odbúrali nadbytočné privilégia a výhody. Šéfovia riadia oddelenia podľa vlastnej úvahy. Zverejňujú platy manažérov. Ľudia môžu povedať všetko, čo si myslia, dokonca i šéfom. Zamestnanci môžu svojho šéfa aj odvolať a zvoliť si nového.

Zásada 10 - ľudia a tímová práca 
Hierarchia
Nemajú prebujnelú hierarchiu. Rozhoduje prirodzená autorita, nie hierarchia.
Disciplína
Majú sebariadenie zamestnancov.
Pracovná skupina
Majú multiprofesnosť, rotáciu pracovníkov.
Tímová práca
Majú tímovú prácu. Majú pružnú pracovnú dobu pre robotníkov. Pracovnú dobu nekontrolujú a prezčasy neriešia. Zrušili povinné oblečenie. O farbe monteriek hlasovali. Dodržiavajú morálku, podvodníkov trestajú.
Zamestnanci
Vyplácajú podiely zo zisku každému rovnako, nie podľa %. Zvyšovanie platov robotníkov o 7% nad infláciou. Hlavnou hnacou silou produktivity je motivácia a skutočný záujem. Venujú pozornosť ženám. Nepožičiavajú peniaze. 70% stravy predplácajú. Platia náklady na predškolskú starostlivosť do jedného roka, druhý rok menej ...Zamestnanci pracujú aj 10 hodín denne. Majú silné odbory. Merajú spokojnosť zamestnancov. V Semcu nie je bežecká dráha, ani bazén, či telocvičňa. Je to moderný trend na odbúravanie stresu. V Semcu sa hlavne snažia nevytvárať stres.

Zásada 11 - dodávatelia 
Dodávatelia, partneri
Dodávateľmi sú ich vlastní zamestnanci, ktorí poskytujú externé procesy a služby. Zo zamestnancov sa stali podnikatelia. Dodávateľom platia vopred.

Zásada 12 - vlastné oči 
Vlastné oči
Návrhy na zlepšenie zbierajú v prevádzke.

Zásada 13 - rozhodovanie a zvažovanie 
Rozhodovanie, zhoda
Dlho rozmýšľajú, radia sa, hlasujú, ale potom rýchlo realizujú rozhodnutia.
Porada
Majú dve porady.

Zásada 14 - premýšľanie a zlepšovanie 
Kaizen
Každodenná súčasť života. Chyby si priznávajú a nabádajú ľudí k neposlušnosti, aby sa vyjadrovali, diskutovali a priznávali chyby.
Meranie výkonnosti
Finančné ukazovatele zverejňujú. Ľudia sú školení vo finančnom účtovníctve, aby rozumeli finančným výkazom.
Zmeny
Robili veľké zmeny - delili a spájali Semco - reštrukturalizácia. Semco zvládlo zmenu navzdory najkrutejším ekonomickým podmienkam, lebo sa naučili vnímať potrebu zmien a sú tak rozumní, že pri jej zavádzaní poprosili o pomoc zamestnancov. Veľká zmena myslenia. Veľká zmena kultúry. Duchovná zmena.

Záver
Kanban, kvalita, náklady, just-in-time v Semcu dobre poznajú. Od Japoncov sa naučili flexibilite, ale neprevzali rodinné väzby a uctievanie starších. Semco ponúka viac, ako novátorské programy a postupy. Semco stojí na filozofii slobody a dôvery, nie na metódach riadenia.

Za pekné výsledky vďačia manažmentu a hodnotám, ktoré vyznávajú: sloboda a demokracia. 

Model riadenia Semca sa nedá prevziať. Semco je pozvanie, aby firmy viac rozmýšľali nad sebou a svojimi zamestnancami.


Pekný dušičkový víkend vám praje

Marta Krajčíová

30. 9. 2011

Zappos: model riadenia

T O N Y  H S I E H
CEO Zapposu

Potomok tchajwanských emigrantov do Spojených štátov. 

V rokoch 1996-1999 vybudoval firmu LinkExchange, ktorú v svojich 24 rokoch predal Microsoftu za 265 milión dolárov. 

V roku 1999 nastúpil do Zapposu, ktorému pomohol vyrásť do dnešných rozmerov. 

Zappos je do veľkej miery jeho experimentálne laboratórium, kde skúša princípy slobody. 

Dopyt po jeho vystúpeniach zďaleka prevyšuje jeho možnosti. 

Rád experimentoval a čítal. Podnikaniu sa venoval od detstva. 

Napísal knihu o hľadaní cesty k spokojnosti v osobnom aj pracovnom živote, aby pomohol ľuďom vyhnúť sa chybám, ktoré urobil on. 
Chce, aby podnikatelia hľadali vlastnú cestu k úspechu. 


Z A P P O S 

Internetový predajca obuvi so sídlom v americkej Nevade, ktorý za 10 rokov vyrástol z nuly na impozantnú 1 miliardu ročne. V júli 2009 kúpil Zappos Amazon za 1,2 miliardy dolárov. 

Zappos sa pravidelne radí medzi najobľúbenejšie pracoviská Spojených štátov. O firme sa hovorí ako o naj "sexi" spoločnosti Severnej Ameriky. 

Do jej centrály v Las Vegas prúdia davy zástupcov tradične riadených firiem, ktoré sa chcú dozvedieť viac o firme, ktorá zarobila miliardu dolárov na šťastí. 

Zappos je typickou ukážkou firmy naruby, ktorá stavia na princípoch slobody a zameriava sa na šťastie svojich zamestnancov a zákazníkov. 

Jednou z kľúčových hodnôt Zapposu je otvorenosť. Vo firme to vyzerá ako v zábavnom parku. Sami zamestnanci môžu natočiť video o firme a zverejniť ho na internete, alebo napísať na blogu o firme, môžete on-line sledovať porady Zapposu.

Okrem toho, že Zappos "predáva šťastie", tak napríklad platí zamestnancom za to, že odídu.

Štěstí doručeno: minútová učebná stránka

Pekný víkend vám praje

Marta Krajčíová

Zappos: štěstí doručeno

18. 9. 2011

Moc a sloboda


Moc, vplyv a autorita patria k základným pojmom moderného manažmentu. Gary Hamel v svojej knihe Budúcnosť manažmentu vyjadril silnú pochybnosť o zásadách a sile moderného manažmentu. Položil na váhy manažment a slobodu, hierarchiu a spoločenstvo, nabádanie a účel. [1]

Hamel nás vyprovokoval k úvahám o manažmente a vyzýva nás k vytváraniu slobodných a vysoko morálnych organizácií, ktoré fungujú ako spoločenstvo. Je to veľmi silné posolstvo. Vybudovať také spoločenstvo je veľmi náročné, no ešte náročnejšie je zmeniť firmu, ktorá takými cnosťami neoplýva. Hlavnými prekážkami  zmeny sú riadenie, hierarchia, príkazy a kontrola. 

Hamel uvádza príklady troch firiem: Google, W.L. Gore&Associates a Whole Foods Market, ktoré sú založené na slobode, spoločenstve a hodnotách. [1]

Slobodných firiem je na svete veľa. Nie je to módny výstrelok dnešnej doby. Slobodné firmy vznikali už v 80-tych rokoch minulého storočia a vznikajú aj dnes v 21. storočí. Sú pre nás obrovským zdrojom inšpirácie. Ich manažéri si zaslúžia naše uznanie a obdiv a to hlavne preto, lebo moc úplne zverili do rúk zamestnancov.  [5]

M O C
Mať moc znamená: mať zdroje, pozíciu, prístup k informáciám, možnosť vzdelávať sa a rásť. V klasickej firme je moc obyčajne záležitosťou manažmentu. Moc podporuje hierarchiu, lebo vytvára vzťahy nadradenosti a podradenosti. Od zamestnancov vyžaduje disciplínu a poslušnosť.

Poslušnosť už v dnešnej dobe nie je konkurenčným faktorom, je to globálna komodita. Vyžadujeme ju od malých detí a to preto, lebo ich vychovávame a máme obavy o ich bezpečnosť. Pre dospelých ľudí je poslušnosť obmedzujúcim faktorom.

Medzi symboly moci patria: vyhradené parkovanie, osobitná jedáleň, luxusné auto, kancelária vybavená drahým nábytkom, okázalé večierky, neúmerne vysoký plat, rôzne výhody, ktoré iní nemajú. 

Zbaviť sa moci znamená: odstrániť hierarchiu, viac delegovať, veriť ľuďom, zverovať im viac zodpovednosti, spoliehať sa na ich názor, vrátiť ľuďom dôstojnosť a sebavedomie, umožniť zamestnancom vzdelávať sa, dať zamestnancom prístup k informáciám, aby mohli sami rozhodovať, odstrániť symboly moci. Zbaviť sa moci znamená umožniť ľuďom pracovať slobodne. 

S L O B O D A
Sloboda je najvyššia hodnota, ktorá určuje dianie a vývoj vo firme. Kultúra založená na slobode a dôvere podporuje rozvoj, motiváciu a sebariadenie zamestnancov.

Sloboda neznamená chaos. Slobodní ľudia sú vysoko zodpovední a uvedomelí. Riadia nielen svoju prácu, ale aj svoje životy. Organizujú si pracovisko, maľujú kancelárie, kupujú kvety, zabezpečujú poriadok na pracovisku, búrajú steny, vytvárajú pracovné bunky, premiestňujú stroje, určujú si pracovnú dobu, plat, sledujú náklady a zásoby, zabezpečujú dodávateľov, vyberajú si lokalitu pracoviska, odstraňujú plytvanie, zodpovedajú za kvalitu, spolupracujú v tímoch, vzdelávajú sa, rozvíjajú si zručnosti, zavádzajú moderné metódy riadenia, zlepšujú procesy.

V minulom príspevku som vám predstavila firmu Semco, kde vládne demokracia a sloboda. Zložité zmeny vo firme - rozdeľovanie a spájanie, mohli robiť preto, lebo im to umožňovala ich kultúra: vyspelý manažment a uvedomelí zamestnanci. V Semcu moc minimalizujú. Moc je nahradená slobodou, dôverou a spoluprácou. Vďaka demokracii a slobode sú zamestnanci vysoko motivovaní a riadia sami seba. Manažéri tam ani nemajú veľmi čo robiť. Najvyšší manažéri sú profesionálne a ľudsky na takej úrovni, že Semler mohol vo veku 35 rokov opustiť firmu a ponechať im vedenie. [3]

Excelentným príkladom slobodnej firmy je firma Zappos. Moc v Zappose nemá žiadnu cenu. Tony Hsieh vybudoval firmu založenú na unikátnej kultúre, ktorá vytvára šťastie a potom peniaze. [4] 

Podniky normálne nie sú považované za strojcov šťastia. Pokiaľ by vedúci popísal jeden zo svojich cieľov vytváranie šťastia, vystavoval by sa riziku posmechu. Je to však reálna možnosť, ak budeme šťastie vnímať ako spokojnosť so životom. Jedným z najvýznamnejších faktorov spokojnosti zamestnancov je dôvera a sloboda. Pokiaľ nemajú zamestnanci žiadnu slobodu a všetko je podrobované kontrole, budú nešťastní. Vnímajú to ako nedostatok dôvery a úcty. [2] 

Ak sú cieľom firmy šťastní zamestnanci, potom je sloboda základom jej existencie. To, či sú zamestnanci v práci spokojní a nebodaj aj šťastní, závisí od manažmentu spoločnosti.

Prekrásne príklady slobodných firiem nájdete v dole uvedenej literatúre a na blogu: knihy.

Pekný začiatok týždňa vám praje

Marta Krajčíová

Literatúra:
1. Gary Hamel&Bill Green, Budúcnosť manažmentu, Management Press, 2009
2. Jeho svatost Dalajlama&Laurens van den Muyzenberg, Cesta pravého vodcu, Management Press, 2009
3. Ricardo Semler, Podivín, PeopleComm, 2011
4. Tony Hsieh, Štěstí doručeno, PeopleComm, 2011
5. Brian M. Carney, Isaac Getz, Sloboda v práci, PeopleComm, 2011

28. 8. 2011

Semco

R I C A R D O  S E M L E R
zakladateľ 1. slobodnej firmy

Prevzal v roku 1981 po otcovi tradičnú (výrobnú) spoločnosť s pyramídovou hierarchiou a veľkým množstvom pravidiel. Ako 23 ročný, prepustil 60% vrcholového manažmentu a tým sa zaradil medzi najprogresívnejších inovátorov manažmentu.


S E M C O
najneobvyklejšie pracovisko na svete

O svojej firme napísal niekoľko kníh. Na začiatku roku 2011 bola preložená a vydaná kniha Podivín, ktorá ma zabávala počas horúcich letných dní. O firme Semco som sa prvýkrát dozvedela v roku 2009 a už vtedy som tušila, že to, čo urobil Semler je pozoruhodné. Zmeny, ktoré dnes obdivujeme, robil Semler v Brazílii už v roku 1981. Dávam vám do pozornosti zdroje, kde sa dozviete o najúžasnejších inováciách manažmentu, ktoré ohúrili celý svet.

Ricardo Semler: FB
Ricardo Semler: web
Ricardo Semler: citáty

Semco: web

Podivín: minútová učebná stránka 

A nezabudnite sa tešiť začiatkom septembra do práce. :-)))
Pekný predĺžený víkend a krásny koniec prázdnin vám praje

Marta Krajčíová