13. 2. 2013

Knihy

Učenie a rast nemá veľkú hodnotu bez potenciálu na nezávislé myslenie.


Sloboda v práci
- Jason Fried, David Hansson, Reštart
- Brian M. Carney, Isaac Getz, Sloboda v práci
- Ricardo Semler, Podivín
- Tony Hsieh, Štěstí doručeno
- Tomáš Hajzler, Peníze, nebo život?

Inovácie
- Gary Hamel, Bill Green, Budoucnost managementu
- William C. Taylor, Polly LaBarre, Ako pracujú maverici
- Chip Heath, Dan Heath, Nápad za milión
- Bernard H. Schmitt, Stratégia odvážnych
- John Adair, Efektivní inovace

Zmena
- John Kotter, Náš ľadovec sa roztápa
- John Kotter, Vědomí naléhavosti změny
- Chip Heath a Dan Heath, Zmena

Jednoduchosť
- Leo Babauta, Síla jednoduchosti

Toyota
- Jeffrey K. Liker, Tak to dělá Toyota

Virgin
- Richard Branson, Biznis v plnej nahote

Google
- David A. Vise, Google Story
- Randall Stross, Planeta Google
- Richard L. Brandt, Jak myslí Larry Page a Sergej Brin
- Jeff Jarvis, Čo by urobil Google?

Apple
- William L. Simon, Jeffrey S. Young: iKona
- Carmine Gallo, Tajemství inovací Steva Jobse
- Walter Isaacson, Steve Jobs
- Adam Lashinsky, Apple zvnútra

Vedenie
- Jack Welch, Suzy Welch, Cesta k vítězství
- Jeho Svatost Dalajlama, Cesta pravého vůdce
- John A. Byrne, 25 podnikateľov, ktorí zmenili svet

Rovnováha
- Petr Pacovský, Člověk a čas
- Jiří Plamínek, Sebepoznání, sebeřízení a stres

10. 2. 2013

Výkonnosť: workshop

VÝKONNOSŤ 
Skvelú výkonnosť nie je možné vynútiť.
Tá pramení zo správneho prostredia vo firme - zo slobody.Cieľ
- Poznanie hlavných prínosov slobodnej organizácie

Témy
- Výkonnosť
- Spokojnosť
- Zábava
- Šťastie
- Rovnováha

Príbehy z praxe
- Osobná výkonnosť (pomaly ďalej zájdeš)
- Spokojnosť (živnostníčka, zmena)
- Zdravie (hotel, výjazd na diaľnicu, oči)

Diskusia
- Opakovanie
- Otázky
- Zhrnutie najdôležitejších myšlienok
- Spätná väzba

Rozsah
1 deň

Výkonnosť: workshop

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

7. 2. 2013

Výkonnosť: sebavzdelávanie

VÝKONNOSŤ
Vzťah medzi slobodou a výkonom spoločnosti je viditeľný.

Výkonnosť
- Prínosy slobodnej firmy.slidy
- Výkonnosť.pdf
- Osobná výkonnosť.slidy

Spokojnosť
- Výkonnosť, spokojnosť, rovnováha.pdf

Zábava
- Zappos.video
- Commerce Bank.slidy
- IDEO.slidy

Šťastie
- Virgin, Zappos, Dalajlama.slidy
- Zappos: interviews Tony Hsieh.video
- Zappos: čo je Zappos.video
- Zappos: šťastie v práci.video
- Zappos: doručenie šťastia.video
- Zappos: porozumenie šťastiu.video

Rovnováha
- Spokojnosť a rovnováha.slidy
- Šťastie a rovnováha.slidy 

Minútové učebné stránky
- Budúcnosť manažmentu.zip
- Ako pracujú maverici.pdf
- Virgin.zip
- Cesta pravého vodcu.pdf
- Sloboda v práci.pdf
- Slobodné firmy.zip
- Štěstí doručeno.pdf
- Člověk a čas.zip

Literatúra
- Gary Hamel, Bill Green, Budoucnost managementu, Management Press, 2008
- William C. Taylor, Polly LaBarre, Ako pracujú maverici, Eastone Books, 2008
- Richard Branson, Biznis v plnej nahote, Eastone Books, 2009
- Jeho Svatost Dalajlama, Cesta pravého vůdce, Management Press, 2009
- Brian M. Carney, Isaac Getz, Sloboda v práci, Peoplecomm, 2011
- Tony Hsieh, Štěstí doručeno, Peoplecomm, 2011
- Petr Pacovský, Člověk a čas, Grada, 2006
- Jiří Plamínek, Sebepoznání, sebeřízení a stres, Grada Publishing, 2008

Výkonnosť: sebavzdelávanie

Pekný koniec týždňa vám praje

Marta Krajčíová

Google-Tel Aviv

6. 2. 2013

Rovnováha

Spokojnosť a rovnováha.slidy
Šťastie a rovnováha.slidy

Literatúra
- Petr Pacovský, Člověk a čas, Grada, 2006
- Jiří Plamínek, Sebepoznání, sebeřízení a stres, Grada Publishing, 2008

4. 2. 2013

Šťastie: príklady

P r í k l a d y
Virgin, Zappos, Dalajlama

Šťastie:slidyLiteratúra
- Richard Branson, Biznis v plnej nahote, Eastone Books, 2009
- Tony Hsieh, Štěstí doručeno, Peoplecomm, 2011
- Jeho Svatost Dalajlama, Cesta pravého vůdce, Management Press, 2009