20. 11. 2012

Strategické procesy

STRATEGICKÉ PROCESY
Strategická zotrvačnosť
Tendencia tímu vedenia popierať či prehliadať potrebu zmeny stratégie. Nedostatok príťažlivých alternatív k súčasnému stavu, čo vedie k strategickému ochrnutiu. Alokačná nepružnosť, čo nepodporuje preskupovanie a nové rozmiestňovanie schopností a kapitálu a jeho nasadzovanie na nové iniciatívy.

Zmysel
Každý, kto sa pustí do podnikania, musí prísť na to, čo je zmyslom jeho spoločnosti. Zmysel spočíva v zmene, ktorú sa snažíte dosiahnuť.

Hodnoty
Ak je novou arénou zápolenia konkurencie boj hodnotového systému proti hodnotovému systému, nič sa nevyrovná spoločnostiam a manažérom, ktorí do tejto oblasti vstúpia presvedčení o kladoch vlastných hodnôt - a pripravení dať svoje presvedčenie jasne najavo.

Riziko
Nesnažte sa budovať iba vysokovýkonné spoločnosti. Zasadzujte sa za vysokoriskantné programy.

Výkonnosť
Ak chcete mať jedinečnú firmu, podávajte nezabudnuteľné výkony.

Originalita
Rast treba založiť na strategickom úspechu presadzovaním novátorských názorov na budúcnosť svojho biznisu. Originalita sa stala lakmusovým papierikom stratégie.

Myslenie
Trvalý úspech dosiahnu iba tie nové spoločnosti, čo boli založené na myšlienkach, ktoré boli v čase vzniku úplne bláznivé. Sila stratégie je vo vytvorení bystrého úsudku o svojom odvetví a predostrení jasnej a presvedčivej alternatívy k zvyčajnému spôsobu podnikania v ňom. Podstatou obhajovania niečoho je mať jasno v stratégii.

Slovník
Jedným zo znakov konkurenčnej stratégie je vytvorenie vlastného slovníka. Firmu môžete ohodnotiť podľa jej jazyka. Spôsob, akým rozprávate, veľa prezrádza o tom, ako rozmýšľate o svojom podnikaní a ten určuje, ako dobre sa mu darí.

Konkurencia
Podnikateľsky dôležité je použitie všetkých dostupných legitímnych zdrojov a stratégií na získanie konkurenčnej výhody. Podstatou je bojovať so zabehnutou konkurenciou spochybňovaním jej myslenia. Svoju konkurenčnú výhodu postavte na kritike odvetvia. Nepozeráme sa na to, čo robí konkurencia. Pozeráme sa len na to, čo robíme my.

Strategické procesy: článok
Strategické procesy: slidy

Literatúra:
- Gary Hamel, Bill Breen, Budoucnost managementu, Management Press, 2008
- William C. Taylor, Polly LaBarre, Ako pracujú maverici, Eastone Books, 2008

Pekný deň vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára