5. 11. 2012

Hodnoty slobodnej firmy: článok

Sloboda 
Človek vo svojej podstate pracovať chce. K tomu ale potrebuje predovšetkým slobodu robiť, čo ho baví, spôsobom, ktorý je mu vlastný, s ľuďmi, ktorých má rád, a za to dostať férovú odmenu. Na výmenu odovzdá maximum toho, čo v ňom je, a naviac sa u toho dobre baví.

Vo všetkých aspektoch nášho života - v politike, ekonomike, podnikaní i v rodine chceme rozhodovať slobodne a po svojom. Pre byrokraciu vo firmách majú ľudia pocit, že nad svojimi pracovnými životmi nemajú kontrolu, čo vedie k stresu, únave a znechuteniu. Firmu je možné riadiť aj bez byrokracie a kontroly zhora nadol.

Sloboda funguje, pretože obsahuje ľudský aspekt podnikania. Keď zamestnancom poskytnete slobodu, môžete potom ťažiť z ich znalostí a iniciatívy, bez ohľadu na odvetvie v ktorom podnikáte. Zavádzanie slobody na pracovisku začína odstraňovaním byrokracie a renesanciou osobných vzťahov, ktoré stavajú na spravodlivosti a rovnosti, aby sa ľudia cítili ako ľudské bytosti, nie ako zdroje. Úspech v slobodných firmách sa spája s podnikovou kultúrou založenou na princípoch slobody. 

Spravodlivosť
Človek sa vo firme naučí, že spravodlivosť je podstatou výkonu a že obrátene to neplatí. Spravodlivý manažér je ten, ktorý si druhých váži za to, čo robia. Keď spoločnosť dodržiava morálne zásady, ktoré poznáme z detstva, potom je jej riadenie šťastím. Vzťah medzi spravodlivosťou a výkonom je fascinujúci.

Spravodlivosť má ekonomický a morálny charakter. Napĺňanie potreby, aby s nami ostatní zaobchádzali morálne spravodlivo, ústí do vyššej efektivity a tým aj k lepším výsledkom celej spoločnosti. To dláždi cestu k ekonomickej spravodlivosti. Ľudia si cenia spravodlivosť a úctu viac ako peniaze. V ideálnom svete platí: spravodlivosť, úcta a maximálna odmena. V ideálnom svete ale nežijeme, musíme sa preto rozhodnúť, čomu dáme prednosť. 

Slušnosť
Rešpektovanie dôstojnosti všetkých ľudí vo firme a slušné správanie za všetkých okolností je kľúčom k tomu, aby sa tak firma prejavovala i navonok a tým si zaistila stálych zákazníkov, rast a vyššie marže. Slušné správanie prispieva k zvýšeniu osobnej výkonnosti i k výkonnosti celého podniku. Naplnenie potrieb vo vnútri firmy má za následok správanie smerujúce k pocitu šťastia - pohody a vitality - čo sa prejaví priamo na vynikajúcej výkonnosti firmy.

Pekný začiatok týždňa vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára