30. 6. 2013

Zmena

Gary Hamel
Existuje veľa firiem, kde pretrvávajú ešte stále staré spôsoby riadenia. Na čom dnes záleží, je, aby sme to zmenili. [1]

Zmena
Predpokladajme, že aj manažment, aj zamestnanci by si priali mať v dnešnom svete slobodnú firmu. Otázka znie: „Kto má začať zmenu-manažment, alebo zamestnanci?“ Ja si myslím, že manažment. Ak je osvietený a chce zmeniť firmu, podarí sa mu to. Ak nie je osvietený, tak sa mu to nepodarí, aj keby zamestnanci chceli. Pokiaľ by slobodu presadzovali zamestnanci, bez súhlasu manažmentu, tak to by bola revolúcia. Neviem, či by bola nežná a mám veľké pochybnosti o výsledkoch, ktoré by priniesla.

Pravdou je, že v slobodných firmách iniciujú zmenu hlavne manažéri. Vo všetkých firmách, ktoré poznám, to boli práve vrcholoví manažéri, ktorí začali procesy zmien a robili náročné inovácie manažmentu.

Malá a veľká firma
Riadiť firmu na základe slobody si môže dovoliť bez problémov nová, alebo malá firma (50 zamestnancov), ktorá funguje na priateľských vzťahoch.

Veľké organizácie (nad 1000 zamestnancov) sa menia ťažko, ale môžu sa zmeniť. Zmeny môžu začať kdekoľvek, napríklad vo vašom tíme. Ak chcú veľké firmy prejsť na slobodné riadenie, musia výrazne zmeniť kultúru, hodnotový systém a procesy riadenia.

Veľké zabehnuté firmy sú pre ekonomiku nevyhnutné. Mladé spoločnosti sú menej efektívne ako staršie firmy. Sú inovatívne, ale ich postupy nie sú optimalizované. [1]

Dnes je svet ovládaný veľkými organizáciami, od ktorých sme závislí ako konzumenti, zamestnanci a investori. Organizácie však často neplnia naše očakávania. Pokiaľ budeme smelí, vynaliezaví a odhodlaní, môžeme tieto organizácie zmeniť. Na tom dnes záleží. [1]

Model organizácie
Organizácie môžu uspieť iba vtedy, pokiaľ sa im podarí uspokojovať potreby tých, ktorí ju podporujú. V modeli človek-organizácia majú záujmy jednotlivca prednosť. Nástrojom nie je človek, ale organizácia. Očakávame, že naše organizácie budú slúžiť nám, nie my im.

To vyžaduje organizácie, ktoré budú vybudované na jednoduchých, ale dôležitých princípoch:

- Decentralizujte, všade, kde je to možné.
- Zdôrazňujte komunitu, nie hierarchiu.
- Zaistite transparentné rozhodovanie.
- Zaistite, aby lídri mali väčšiu zodpovednosť voči tým, ktorých vedú.
- Podmieňte finančné ohodnotenie mierou prispenia, nie pozíciou a mocou.
- Nahraďte hodnotenie zhora vzájomným hodnotením medzi kolegami.
- Neustále zväčšujte záber vlastného sebaurčenia.

Gary Hamel
Čím sú firmy organizovanejšie a starostlivo riadené, tým sú menej adaptabilné. Aby organizácie mohli prosievať v dobe plnej zmien, musia sa menej organizovať a uvoľniť mieru riadenia, štrukturalizácie, hierarchie a rutiny. Dnes naozaj záleží na adaptabilite. [1]

Zmena.článok 

Literatúra 
[1] Gary Hamel, Na čom dnes záleží, Peoplecomm, 2013 

Pekný začiatok týždňa vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára