20. 1. 2013

Sebariadenie

SEBARIADENIE


Obchodník Jacques Szulevicz
Dozvedel sa od priateľov, že Disney v Paríži hľadá dodávateľa IS. Od Raimana (CEO) dostal podporu. Termín pre podanie prihlášok už uplynul. Čo urobil:

Od firmy Price Waterhouse zistil meno šéfa výberovej komisie v Londýne. Pozval ho na obed v Londýne. Tam mu dal kontakt na zodpovedného za projekt v Disneylandu a sľúbil mu, že mu zavolá. Zavolal mu a ten mu dal kontakt na prezidenta Euro Disney. Zavolal jemu. Povedal, že Disney dobré pozná. Chcel povedať niečo, čo sám nevedel a chcel získať jeho dôveru. Mickey Mouse sa na začiatku nevolal Mickey, ale Mortimer a mal pravdu. Znovuotvorenie výberového konania bolo na spadnutie. Stálo to veľa vstupných formalít a peňazí, ale išli do toho. Mal 20 špecialistov, ktorí do toho išli s ním. Bol to najťažší projekt GSI. Odišiel na Floridu a tam poskytoval tímu dobré jedlo, príjemné posedenia a morálnu podporu. Po prijímacom pohovore v Amerike vyštartoval do Francúzska. Usporiadal veľkú recepciu v honosnom hoteli, na ktorú pozval zainteresovaných starostov a úradníkov a vedúceho projektu Euro Disney. Robil to preto, lebo Američania si nevedeli rady s európskym prostredím. Chcel im ukázať, že vo Francúzsku im zo všetkým pomôže. Vyrobil animovaný film pre návštevníkov Disneylandu a poslal ho tam. GSI ako jediné splnilo požiadavky odborov vo výberovom konaní a to preto, lebo odbory dali prednosť slušnému správaniu a úcte k zamestnancom pred platmi. Výsledok bol - získali 25% zo zákazky a EDS 75%.

Raiman mu povedal, že chce všetko.
Dával im všetky informácie o Francúzsku, lebo sa zoznámil so sekretárkou šéfa projektu a hneď vedel o problémoch. Získaval pre Američanov vstupenky do divadla a trávil čas s nimi v Paríži, aby neboli osamelí. Využil chybu EDS, ktoré obišlo výrobného riaditeľa pri podpise zmluvy. Pozval ho na obed, Ten volal do Ameriky, aby prehodnotili výberové konanie, lebo s EDS sú problémy. Chceli sa stretnúť a tak okamžite odletel do Los Angeles. Tam im predložili lepšie podmienky spolupráce. Raiman zabezpečil zdroje, aby dohnali zmeškané. Najal v Paríži v hoteli Price de Galle apartmán na mesiac a všetko doladili. Šéfovi povedal, čo musia urobiť a ten mu dal plnú podporu. Pracovali v hoteli od od 7 ráno do 2 v noci. Každé rozhodnutie konzultoval s vedením. Všetko stihli a GSI dostalo celú zákazku - 300 miliónov ročne.

Príklad ilustruje iniciatívu a ochotu podstupovať riziko, čo je typické pre lídrov v slobodných firmách. Obchodnú príležitosť vycítil iba jeden, mal intuíciu, svoj pocit, mal podporu a dôveru vedenia. Obaja si seba navzájom vážili a boli ochotní urobiť pre druhého všetko.


Literatúra
Brian M. Carney, Isaac Getz, Sloboda v práci, Peoplecomm, 2011

Pekný začiatok týždňa vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára