20. 12. 2011

Slobodná firma: štruktúra


Sloboda je podmienkou a zárukou nepretržitej a výnimočnej výkonnosti. 
Štruktúra slobodnej firmy
Kultúra
- Hodnoty
- Sloboda
- Spravodlivosť
- Slušnosť

Vedenie
- Vízia
- Dôvera
- Rovnocennosť
- Pomoc a podpora
- Komunikácia
- Informácie

- Vzdelávanie manažérov

Organizácia práce
- Prostredie
- Procesy
- Organizačná štruktúra
- Tímy

Zamestnanec
- Zodpovednosť
- Sebariadenie
- Sebadisciplína
- Sebamotivácia
- Rast
- Vzdelávanie zamestnancov

Výkonnosť
- Šťastie
- Zábava
- Výkonnosť
Pekný predvianočný čas vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára