6. 12. 2013

Manažment GH: seminár

Milí priatelia,
po troch mesiacoch náročnej prípravy,
vám predstavujem

nový firemný seminár 
MANAŽMENT GARYHO HAMELA
Pekný deň vám praje

Marta Krajčíová