31. 10. 2013

Morning Star 4

MORNING STAR 
Cesta 


Cesta 
Teraz stojíte na križovatke ideológií. Musíte sa rozhodnúť, či pôjdete cestou tradičného riadenia, alebo sebariadenia. Pokiaľ sa jednoznačne nerozhodnete využívať sebariadenie so všetkým, čo k tomu patrí, je tu riziko, že budete robiť kompromisy tam, kde by ste nemali, alebo sa upokojíte s polovičatým riešením, tam, kde by ste potrebovali zásadnú zmenu. Musíte ukázať, že sebariadenie neznamená žiadne riadenie a že radikálna decentralizácia nie je anarchia. 

Začiatok 
1. Požiadajte všetkých členov vášho tímu, aby napísali osobný zoznam úloh. 
Spýtajte sa ich, akú hodnotu by chceli vytvoriť pre svojich kolegov a aké problémy chcú vyriešiť pre svojich kolegov. Povzbudzujte ľudí k tomu, aby premýšľali nahlas, aby si uvedomili komu môžu svojou prácou najviac prospieť, nie kde budú najviac pracovať. Tím rozdeľte na dvojice a trojice a nechajte ich navzájom posúdiť ich úlohy. Takto začnete posúvať ich pozornosť od poslušnosti k zodpovednosti založenej na vyjednávaní s kolegami.

2. Hľadajte rôzne spôsoby a maličkosti, ako zvýšiť nezávislosť zamestnancov.
Spýtajte sa, ktoré postupy vás obmedzujú v snahe dosiahnuť vaše ciele? Hneď ako ich identifikujete, začnite pracovať na ich odstraňovaní a sledujte, čo sa bude diať.

3. Pokúste sa vyvinúť systém tímových výkazov ziskov a strát, ktorý by mali k dispozícii všetci pracovníci vo vašej organizácii.
Dajte si úlohu poskytnúť vašim zamestnancom všetky detailné informácie o výkonnosti firmy, aké má váš riaditeľ.

4. Hľadajte spôsoby ako odstrániť rozdelenie na manažérov a manažovaných.
Pokiaľ ste manažérom, môžete začať tým, že svojmu tímu prednesiete svoje záväzky voči nemu. Potom požiadajte kolegov, aby dali pripomienky s vášmu zoznamu. Väčšia zodpovednosť lídrov k ľuďom je nevyhnutným krokom k vybudovaniu siete vzájomných záväzkov. 

Podpora vedomia spoločnej úlohy, odstránenie protivných predpisov, poskytnutie detailných výkazov ziskov a strát, podpora povedomia vzájomnej zodpovednosti, to sú zásadné míľniky na ceste k sebariadeniu. 

Cesta k sebariadeniu organizácií je dlhá a ťažká, ale skúsenosti firiem Morning Star a Gore ukazujú, že cieľ je hodný takého úsilia. Už si nemusíme vyberať medzi organizáciou vysoko efektívnou a organizáciou vysoko ľudskou. 

Manažéri na celom svete sa v priebehu posledných 10 rokov snažili vymiesť neefektivitu z prevádzkových postupov firiem. Dnes sa musíme postaviť faktu, že sám manažment je bažinou plnou neefektivity. Chyby manažmentu sú najnákladnejšie. V globálnej ekonomike nie je miesto, kde by sa neefektivita mohla schovať, takže tie firmy, ktoré nedokážu znížiť daň z manažmentu, budú nakoniec vo veľkej nevýhode. 

Záver 
Zatiaľ čo budúcnosť manažmentu iba čaká na svoje prvé riadky, ľudia v Morning Star už napísali provokatívny úvod. Otázka je, či sebariadenie môže fungovať vo firme s 10 000 alebo 100 000 zamestnancami. Ideológia je hotová na 90%, prax na 70%. Mnohé otázky ešte treba zodpovedať. 

Dve veci sú však úplne jasné:

S trochou predstavivosti je možné prekonať problém dvoch alternatív: sloboda a koordinácia.
Nemusíte byť blázni, aby ste snili o organizácii, kde manažment nie je výsadnou hŕstky vyvolených, ale zodpovednosťou všetkých. 

Morning Star 4: článok 

Literatúra 
Gary Hamel, Na čom dnes záleží, Peoplecomm, 2013 

Pekný koniec týždňa vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára