10. 10. 2013

Manažment 2.0


Pokiaľ má vaša organizácia mať nádej na prilákanie tých najkreatívnejších a najenergickejších príslušníkov facebookovej generácie, bude musieť porozumieť očakávaniam, ktoré vychádzajú z fungovania internetu a podľa toho od základov zmeniť metódy svojho manažmentu. Gary Hamel 

Manažment pre facebookovú generáciu  
1 Všetky nápady sú plnohodnotnými konkurentmi. 
Tým, že sa oddelí podiel na prejavení názoru a podiel na moci, podkopáva internet schopnosť elity kontrolovať debatu, alebo určovať témy. 

2 Miera skutočného prispenia znamená viac než miera formálnej kvalifikácie. 
Na webe sa nepočíta to, čo máte v životopise, ale čím môžete prispieť. 

3 Hierarchie vznikajú zdola nahor. 
Na on-line fóre sú jedinci, ktorí sa tešia väčšiemu rešpektu a pozornosti ako iní a vďaka tomu majú väčší vplyv. Títo jedinci neboli menovaní vyššou autoritou. Znamením ich vplyvu je dobrovoľne prejavené uznanie iných. Na internete prichádza moc zdola, nie zhora. 

4 Lídri slúžia, nielen riadia. 
Na internete líder slúži, nemá právomoci rozkazovať alebo postihovať. Presvedčivé argumenty, odborné znalosti a nezištné správanie sú jedinými pákami pre dosiahnutie cieľov. 

5 Ľudia si úlohy vyberajú, nie sú im prideľované. 
Internet je ekonomika založená na dobrovoľnom príspevku. Na blogu, open source projekte alebo fóre, ľudia vždy robia to, čo ich zaujíma. Každý je nezávislý dodávateľ a každý si rieši, čo potrebuje riešiť. 

6 Skupiny sa samé definujú a organizujú.

7 Zdroje sú priťahované, nie prideľované. 
Na nete prúdi ľudské úsilie smerom k projektom, ktoré sú atraktívne a zábavné. Internet je trhová ekonomika, kde sa každú chvíľu milióny jedincov rozhodujú, ako naložia s drahocenným platidlom svojho času a svojej pozornosti. 

8 Moc vychádza so zdieľania, nie so zhromažďovania. 
Internet je ekonomika založená na dávaní. Aby ste získali vplyv a postavenie, musíte rozdávať svoje odborné znalosti a informácie a musíte to robiť rýchlo, lebo vás niekto prebehne a zhrabne uznanie. 

9 Priemernosť je odhaľovaná.

10 Opozičné hlasy sa môžu spojiť. 
Internet uľahčuje hľadanie a kontakt s ľuďmi, ktorí zdieľajú podobný nesúhlasný názor. 

11 Užívatelia môžu vetovať väčšinu predpisov. 
Lojalitu užívateľov si udržíte iba vtedy, pokiaľ im poskytnete významný podiel na rozhodovaní o kľúčových záležitostiach. Nezáleží na tom, kto on-line komunitu vybudoval, jej vlastníkmi sú užívatelia. 

12 Najviac záleží na vnútornej odmene. 
Internet je učebnicovým príkladom dôležitosti vnútornej odmeny. Ľudia budú ochotní dávať, pokiaľ budú mať príležitosť prispieť k niečomu, na čom im záleží. Peniaze sú krásna vec, ale aj uznanie a radosť z výsledkov vlastnej práce.

Všetky tieto charakteristiky on-line života sú zapísané do DNA facebookovej generácie. 

Gary Hamel
Dnes je ťažké predstaviť si organizáciu, ktorá by bola príkladom všetkých vlastností internetu, ktoré posilňujú v ľuďoch zápal. To je cieľ, ktorý by si mali mať inovátori manažmentu v 21. storočí, pretože iba tak vytvoríme organizácie, ktoré budú ľudský zápal posilňovať a nie potláčať. A na zápale dnes záleží viac, ako kedykoľvek predtým.

Manažment 2.0: článok 

Literatúra 
Gary Hamel, Na čom dnes záleží, Peoplecomm, 2013 

Pekný koniec týždňa vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára