13. 12. 2012

Organizácia práce: sebavzdelávanie

ORGANIZÁCIA PRÁCE
Svoj úspech budeme merať tým, akým veľkým prínosom budeme pre váš úspech. William C. Taylor & Polly LaBarre 


Organizačná štruktúra
Semco.pdf

Tímy
Google.pdf
Toyota.pdf

Jednoduchosť 
Jednoduchosť.pdf

Decentralizácia
Semco.slidy

Zmena
FAVI: zmena.slidy 
Premena-Ricardo Semler.video  

Modely riadenia
- Modely riadenia.pdf
- Google.slidy
- Google.pdf
- Podivín.pdf
- Google Story.pdf
- Jak myslí Larry Page a Sergej Brin.pdf
- Čo by urobil Google.pdf
- Toyota.zip
- Ako pracujú maverici.pdf
- Virgin.zip
- Budúcnosť manažmentu.zip
- Štěstí doručeno.pdf
- Sila jednoduchosti.pdf
- Sloboda v práci.pdf
- Slobodné firmy.zip

Literatúra
- Ricardo Semler, Podivín, Peoplecomm, 2011
- David A. Vise, Google Story, Pragma, 2007
- Randall Stross, Planeta Google, Computer Press, 2009
- Richard L. Brandt, Jak myslí Larry Page a Sergej Brin, Computer Press, 2010
- Jeff Jarvis, Čo by urobil Google?, Eastone Books, 2010
- Jeffrey K. Liker, Tak to dělá Toyota, Management Press, 2007
- William C. Taylor & Polly LaBarre, Ako pracujú maverici, Eastone Books, 2008
- Richard Branson, Biznis v plnej nahote, Eastone Books, 2009
- Gary Hamel & Bill Green, Budoucnost managementu, Management Press, 2008
- Tony Hsieh, Štěstí doručeno, Peoplecomm, 2011
- Leo Babauta, Síla jednoduchosti, Computer Press, 2010
- Brian M. Carney, Isaac Getz, Sloboda v práci, Peoplecomm, 2011

Organizácia práce: sebavzdelávanie

Pekný koniec týždňa vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára