13. 9. 2013

Google

 
G O O G L E   I D E A S Google vytvoril v roku 2010 nové oddelenie pre sociálne inovácie, ktoré popisuje ako think/do tank, ktoré malo by nové projekty nielen vymýšľať, ale aj realizovať. Google Ideas je začlenené do bežnej prevádzky firmy a je zamerané na využívanie inovačného potenciálu pre vysporiadanie sa s niektorými naliehavými problémami dnešnej spoločnosti. 

Zásady 
1. Z dlhodobého hľadiska sú záujmy akcionárov a spoločnosti konvergentné. To, že urobíme z našej planéty „lepšie“ miesto pre život, je v záujme biznisu a to, že urobíme biznis „lepším“, je v záujme každého človeka.

2. Firma nesmie považovať svoju sociálnu legitimitu za samozrejmosť, pretože môže byť a bude spochybňovaná, tak sa s tým naučte počítať.

3. Občania a spotrebitelia očakávajú, že firmy budú nielen sociálne zodpovedné, ale aj sociálne podnikavé. 

4. Systémové problémy nemôže vyriešiť jediná inštitúcia alebo skupina ľudí posedávajúca za konferenčným stolom. Firmy sú špeciálne vybavené na to, aby pomohli mobilizovať príslušné strany a čo najskôr ich zapojili do akcie. Musia byť aktívnymi partnermi štátnych inštitúcií a nevládnych organizácií. 

5. „Nebuďte zlí“ je slávna mantra Googlu. Dnes potrebujú firmy aktívne stratégie pre podporu svojej sociálnej bilancie. Je tu, ako vo všetkých oblastiach, jediná možnosť-sami viesť.

Mnohí ľudia v Googli si myslia, že ich odvetvím je múdrosť, zvyšovanie svetového IQ, demokratizácia znalostí a umožnenie prístupu k informáciám pre všetkých. 

Google: článok

Literatúra
Gary Hamel, Na čom dnes záleží, Peoplecomm, 2013

Pekný koniec týždňa vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára