23. 6. 2013

Inovácie manažmentu

Gary Hamel
Manažéri na celom svete sa v priebehu posledných 10 rokov snažili vymiesť neefektivitu z prevádzkových postupov firiem. Dnes sa musíme postaviť faktu, že sám manažment je bažinou plnou neefektivity. Chyby manažmentu sú najnákladnejšie. V globálnej ekonomike nie je miesto, kde by sa neefektivita mohla skryť, takže tie firmy, ktoré ju nedokážu znížiť, budú nakoniec vo veľkej nevýhode. [1] 

Produktivita
Zaujímavé zistenia v oblasti produktivity z českých firiem uvádza pani Irena Wagnerová [2]. Myslím, že podobné zistenia by platili aj v slovenských firmách.

Firma
- České podniky disponujú veľkými rezervami v oblasti produktivity.
- Ukázalo sa, že 110 pracovných dní v roku, teda 49% pracovnej doby, je strávených neproduktívne.
Manažéri
- Na stratách produktivity sa najväčšou mierou podieľa nedostatočné plánovanie a chýbajúce riadenie.
- 13% sa na nízkej produktivite podieľa nedostatočné vedenie a zlé pochopenie vedúcej úlohy.
- Riaditelia a vedúci manažéri často riadia pasívne a iba zriedka vykonávajú kontrolu a koordináciu práce.
- Administratíve venujú 44% svojho času.
Zamestnanci
- Zamestnanci nevedia čo sa presne od nich očakáva, spravidla preto, lebo to nevedia ani ich nadriadení.
- Pre zvýšenie produktivity je okrem iného treba stanoviť jednoznačné výkonnostné a kvalitatívne ciele pre každého zamestnanca.

Uvedené výsledky sú veľkou výzvou pre manažment a organizácie, aby sa začali zaoberať inováciami manažmentu.

Inovácie manažmentu
Inovácie manažmentu menia spôsob, ktorým manažéri robia to, čo robia, a to spôsobom, ktorý zvyšuje výkonnosť organizácie. Priraďujeme k nim tiež zmeny, ktoré vytvárajú a vnášajú novú hodnotu do organizačných štruktúr a rolí.

Inovácie manažmentu sa zameriavajú na: 
- Procesy riadenia organizácie
- Organizačné štruktúry a roly
- Spôsoby správania manažérov [3]

Gary Hamel
Vo firme nie je možné zmeniť „čo a ako“ v riadení, bez toho, aby došlo k zmene procesov riadenia. Inovácie managementu nie sú žiadny polročný projekt, je to nikdy nekončiace hľadanie lepších spôsobov, ako uvoľňovať ľudské schopnosti. A začína to tou najjednoduchšou otázkou: „Prečo?“ [3]
[1] Gary Hamel, Na čom dnes záleží, Peoplecomm, 2013
[2] Irena Wagnerová, Psychologie práce a organizace, Grada Publishing, 2011, Štúdia produktivity firmy Czipin & Partner (Špačková, 1999)
[3] Gary Hamel, Bill Breen, Budoucnost managementu, Management Press, 2008

Peknú nedeľu vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára