5. 12. 2012

Inovácie: sebavzdelávanie

INOVÁCIE 
Tie najprispôsobivejšie veci na našej planéte sú buď riadené iba nepatrne, alebo nie sú riadené vôbec. Gary Hamel

Manažment
- Moderný manažment.slidy
- Moc a sloboda.pdf

Inovácie
- Inovácie manažmentu.pdf
- Inovácie manažmentu.slidy
- Inovácie stratégie.pdf
- Inovácie stratégie.slidy

Strategické procesy 
- Strategické procesy.pdf
- Strategické procesy.slidy

Stratégia
- GE.xls
- ING Direct USA.slidy

Hodnoty, konkurencia
- Craiglist.slidy

Pretváranie odvetvia, vzťahy so zákazníkmi
- DPR Construction, Inc..slidy

Zákaznícke procesy
- Zákaznícke procesy.pdf
- Zákaznícke procesy.slidy

Zmena odvetvia, kultúra, služby, citové spojenie, zákazníci, zábava
- Commerce Bank.slidy

Služby zákazníkom
- Zappos.video
- TD Bank.video

Inovačné procesy
- Inovačné procesy.pdf
- Inovačné procesy.slidy

Personálne procesy
- Personálne procesy.pdf
- Personálne procesy.slidy

Prvý deň v práci, zamestnanci
- Commerce Bank.slidy

Pre nových zamestnancov
- Bain: príručka.pdf
- VALVE: príručka.pdf

Minútové učebné stránky
- Cesta k víťazstvu.pdf
- Budúcnosť manažmentu.zip
- Ako pracujú maverici.pdf
- Nápad za milión.pdf
- Stratégia odvážnych.pdf
- Inovace, Vaše konkurenční výhoda.pdf
- Efektívni inovace.pdf
- Náš ľadovec sa roztápa.pdf
- Vědomí naléhavosti změny.pdf

Literatúra
- Jack Welch, Suzy Welch, Cesta k vítězství, Management Press, 2006
- Gary Hamel, Bill Green, Budoucnost managementu, Management Press, 2008
- William C. Taylor, Polly LaBarre, Ako pracujú maverici, Eastone Books, 2008
- Chip Heath, Dan Heath, Nápad za milión, Eastone Books, 2010
- Bernard H. Schmitt, Stratégia odvážnych, Eastone Books, 2010
- Ján Košturiak, Ján Cháľ, Inovace, Computer Press, 2008
- John Adair, Efektivní inovace, Alfa Publishing, 2004
- John Kotter, Náš ľadovec sa roztápa, Eastone Books, 2008
- John Kotter, Vědomí naléhavosti změny, Management Press, 2009

Inovácie: sebavzdelávanie

Pekného Mikuláša vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára