28. 1. 2013

Zamestnanci: workshop

ZAMESTNANCI 
Slobodné firmy odovzdávajú časť riadenia zamestnancom.Cieľ
- Čo robí slobodný zamestnanec
- Poznanie vlastností slobodného zamestnanca

Témy
- Slobodný zamestnanec
- Sebariadenie
- Motivácia
- Hodnotenie
- Odmeňovanie
- Vzdelávanie zamestnancov

Hry
- Motivácia 

Príbehy z praxe
- Najdôležitejší človek vo firme
- Prvý deň v práci (privítanie, komunikácia)
- Vzťahy (kopírka, dvaja kohúti)
- Konkurencia (konkurentka, konkurent)

Diskusia
- Opakovanie
- Otázky
- Zhrnutie najdôležitejších myšlienok
- Spätná väzba

Rozsah
1 deň

Zamestnanci: workshop

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára