27. 1. 2013

Zamestnanci: sebavzdelávanie

ZAMESTNANCI 
Sloboda nie je pre každého a pre niekoho je nesmierne náročná, lebo ju sprevádza zodpovednosť.Riadenie zamestnancov
- Riadenie zamestnancov.slidy
- Riadenie zamestnancov.pdf

Slobodný zamestnanec
- Zamestnanec 21. storočia.slidy
- Tvorivosť.pdf
- Slobodný zamestnanec.slidy

Sebariadenie
- Sebariadenie.pdf

Motivácia
- Motivácia.slidy

Hodnotenie
- Hodnotenie.slidy

Odmeňovanie
- Odmeňovanie-príklady: Virgin, Google, Toyota, Semco.slidy

Vzdelávanie zamestnancov
- Montupet.slidy
- SOL.slidy
- USAA.slidy 

Minútové učebné stránky
- Budúcnosť manažmentu.zip
- Sloboda v práci.pdf
- Slobodné firmy.zip
- Virgin.zip
- Google Story.pdf
- Jak myslí Larry Page a Sergej Brin.pdf
- Čo by urobil Google.pdf
- Toyota.zip
- Podivín.pdf 

Literatúra
- Gary Hamel, Bill Green, Budoucnost managementu, Management Press, 2008
- Brian M. Carney, Isaac Getz, Sloboda v práci, Peoplecomm, 2011
- Richard Branson, Biznis v plnej nahote, Eastone Books, 2009
- David A. Vise, Google Story, Pragma, 2007
- Randall Stross, Planeta Google, Computer Press, 2009
- Richard L. Brandt, Jak myslí Larry Page a Sergej Brin, Computer Press, 2010
- Jeff Jarvis, Čo by urobil Google?, Eastone Books, 2010
- Jeffrey K. Liker, Tak to dělá Toyota, Management Press, 2007
- Ricardo Semler, Podivín, Peoplecomm, 2011

Zamestnanci: sebavzdelávanie

Pekný začiatok týždňa vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára