14. 11. 2012

Hodnoty: workshop

HODNOTY
Možnosť riadiť sám seba predstavuje kľúč k vytvoreniu slobodnej firemnej kultúry.

Cieľ
- Poznanie hodnôt a kultúry slobodnej organizácie

Témy
- Hodnoty slobodnej organizácie
- Kultúra slobodnej organizácie 

Hry
- Definovanie hodnôt organizácie

Príbehy z praxe
- Ako sme ne-definovali hodnoty (iné priority, nezáujem)
- Ako sme definovali hodnoty (pokus, snaha)
- Rozhovory o hodnotách (manažér, podnikateľka)
- Konflikt hodnôt (úplatky, fiktívne ponuky, politika)
- Súlad hodnôt (manželka, notebook) 

Diskusia
- Opakovanie
- Otázky
- Zhrnutie najdôležitejších myšlienok
- Spätná väzba

Rozsah
1 deň 

Hodnoty: workshop 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára