13. 11. 2012

Hodnoty: sebavzdelávanie

HODNOTY
Jednotlivca predurčuje jeho povaha. Organizáciu predurčuje jej kultúra.
Tony Hsieh
- Zappos: kultúra.slidy
- Zappos: kultúra.video
- Zappos: rodinná pesnička.video
- Zaraguza: kultúra.video
- Virgin: etika.slidy

Minútové učebné stránky
- Google Story.pdf
- Toyota.zip
- Apple.pdf
- Sloboda v práci.pdf
- Štěstí doručeno.pdf
- Virgin.zip

Literatúra
- David A. Vise, Google Story, Pragma, 2007
- Jeffrey K. Liker, Tak to dělá Toyota, Management Press, 2007
- Adam Lashinsky, Apple zvnútra, Eastone Books, 2012
- Brian M. Carney, Isaac Getz, Sloboda v práci, Peoplecomm, 2011
- Tony Hsieh, Štěstí doručeno, Peoplecomm, 2011
- Richard Branson, Biznis v plnej nahote, Eastone Books, 2009

Hodnoty: sebavzdelávanie

Krásnu novembrovú nedeľu vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára