26. 9. 2013

W. L. Gore & Associates

W. L. GORE & ASSOCIATES

Firma Gore je príkladom, že je možné vybudovať systém manažmentu, v ktorom ideológia slobody má rovnakú moc ako ideológia riadenia. Gary Hamel 
Manažment bez hierarchie
- Nefungujú ako hierarchia.
- Nepoužívajú funkcie.
- Spolupracovníci sú zároveň spoluvlastníkmi firmy.
- Zamestnanci sa zaväzujú k práci, ktorú chcú robiť.
- Lídri získavajú právomoci, iba ak majú podporu svojich kolegov.

Pravidlá práce
Trojnožka-výskum, výroba a predaj sú na jednom mieste, aby sa mohli podporovať v raste.
Pokiaľ časť firmy presiahne veľkosť 250-300 ľudí, rozdelia ju, aby urýchlili rast.
Združovanie rôznych častí firmy na jednom mieste-rýchly presun ľudí, ak jedna časť firmy zanikne.

Veci, ktoré držia ľudí spolu
Hodnoty, ktoré určujú ako sa ľudia správajú. V ich strede je dôvera.

Všetci v organizácii vedia, že budú hodnotení svojimi kolegami a ich plat bude závisieť na tomto hodnotení. Tlak okolia je omnoho dôraznejší, ako tlak zhora. Pracovníka hodnotí 20-30 kolegov. Hodnotenie je založené na výkonnosti. Najužitočnejší ľudia sú najlepšie odmeňovaní. Zohľadňujú skutočné talenty. Neplatia ľudí za čas vo firme ani za funkciu. Vedci netúžia po vedúcej funkcii, od nich prichádzajú revolučné nápady a podľa toho sú aj odmeňovaní.

Rozkladajú tlaky na spolupracovníkov, nekoncentrujú ich iba na vedúcich, ktorí si obyčajne myslia, že by mali pred napätím ochrániť zvyšok organizácie. Lídri pomáhajú ľuďom porozumieť jednotlivým alternatívam v rozhodovaní. Existuje široká báza spolupracovníkov, ktorí sú schopní podieľať sa na rozhodovaní.

Tento model riadenia skôr napomáha rastu, pretože sa nespolieha na centralizovanú skupinku lídrov, ktorí by robili všetky rozhodnutia. Miesto toho presúvajú zodpovednosť na tímy, ktoré sú omnoho kompetentnejšie k tomu, aby urobili to správne rozhodnutie v ten správny okamžik.

Očakávania zamestnancov
Dostať šancu, aby ich úsilie malo nejaký význam.
Vedieť na čom pracujú.
Pracovať v sieti spolupracovníkov, kde sú informácie zdieľané.

Pokiaľ organizácia tieto veci nemá, nebude konkurencieschopná. Nebude mať šancu prilákať talentovaných ľudí a nebude schopná si ich udržať. A o to ide predovšetkým-pritiahnuť tie najlepšie mozgy.

W. L. Gore & Associates: článok 

Literatúra
Gary Hamel, Na čom dnes záleží, Peoplecomm, 2013

Pekný jesenný deň vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára