2. 8. 2013

Plat

Gary Hamel 
Pokiaľ budú šéfovia firiem nakladať so svojimi zamestnancami ako s nahraditeľnými zdrojmi, zatiaľ čo sami budú poberať tučné odmeny, alebo budú krátiť zamestnancom benefity, ale sami si ponechajú okázalé výhody, budú sa ľudia pozerať na korporácie s podozrením. [1] 

Spokojnosť zamestnancov 
Takmer vo všetkých firmách, kde sme zavádzali procesné riadenie, nás zaujímala spokojnosť zamestnancov: s internými službami, s prácou v procesnom tíme a tiež s manažmentom a firmou ako takou. Prieskumy boli veľmi užitočné, pretože slúžili ako zdroj informácií pre manažment, zlepšenie kultúry vo firme a zlepšenie vzťahov medzi manažérmi a zamestnancami. 

Uvediem niektoré zaujímavé výsledky z prieskumov spokojnosti zamestnancov, na ktorých sa zúčastnilo asi 500 zamestnancov v každej firme. Zamestnanci boli najmenej spokojní s týmito faktormi:

- Informácie
- Vzdelanie 
Plat 

V čase prieskumu mali robotníci vo firmách hrubý plat asi 15 000 Sk mesačne. Napriek tomu viac túžili po informáciách, pozornosti manažmentu a vzdelaní. 

Obrátená pyramída 
Na školeniach zlepšovania procesov dostávam veľa otázok. Ako to obvykle býva, ľudí všetko zaujíma, ako by mali začať zlepšovať procesy, kto im povie, čo majú zlepšovať, prečo by mali zlepšovať procesy, čo z toho budú mať a aký má zlepšovanie procesov význam. Na jednom takom školení, vo veľkej slovenskej firme, som na flipchard nakreslila obrátenú pyramídu riadenia, ktorou som účastníkom ilustrovala, ako prebieha riadenie vo firme Toyota, kde na vrchole obrátenej pyramídy sú zamestnanci a dole manažéri. Obrátenou pyramídou chce manažment vo firme Toyota dať najavo, že na prvom mieste sú zamestnanci a potom manažéri. Zodpovednosť a dôvera, ktorú zamestnanci dostávajú, podporuje aj ich záujem o zlepšovanie procesov. Obrátená pyramída vyvolala veľkú diskusiu. Účastníci školenia nechápavo krútili hlavou a zhodne dospeli k záveru, že v ich firme to nemôže fungovať. Nie preto, že by manažéri nechceli delegovať zodpovednosť zamestnancom, ale preto, že manažéri na nich prenášajú zodpovednosť, lebo nevedia nič robiť a ešte berú aj vysoké platy. Zamestnanci predsa nemôžu dovoliť, aby za svoj plat robili ešte aj prácu manažérov. Mali, alebo nemali zamestnanci pravdu, to je otázka.

Gary Hamel 
Štruktúra manažmentu s prebujneným vedením je nielen despotická, ale i nákladná. Manažéri zvyšujú režijné náklady a ako organizácia rastie, tieto náklady sa navyšujú absolútne aj relatívne. Vo veľkej firme máme manažérov pre manažérov v pomere 1:10, na jedného šéfa 9 zamestnancov. Ak manažér dostáva trojnásobok platu zamestnanca, je to 33% firemných výdajov na platy manažérov. Úloha manažérov je zabrániť, aby sa zrútila pod váhou svojej vlastnej zložitosti. [1] 

Plat.článok 

Literatúra 
[1] Gary Hamel, Na čom dnes záleží, Peoplecomm, 2013 

Pekný slnečný víkend vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára