7. 2. 2013

Výkonnosť: sebavzdelávanie

VÝKONNOSŤ
Vzťah medzi slobodou a výkonom spoločnosti je viditeľný.

Výkonnosť
- Prínosy slobodnej firmy.slidy
- Výkonnosť.pdf
- Osobná výkonnosť.slidy

Spokojnosť
- Výkonnosť, spokojnosť, rovnováha.pdf

Zábava
- Zappos.video
- Commerce Bank.slidy
- IDEO.slidy

Šťastie
- Virgin, Zappos, Dalajlama.slidy
- Zappos: interviews Tony Hsieh.video
- Zappos: čo je Zappos.video
- Zappos: šťastie v práci.video
- Zappos: doručenie šťastia.video
- Zappos: porozumenie šťastiu.video

Rovnováha
- Spokojnosť a rovnováha.slidy
- Šťastie a rovnováha.slidy 

Minútové učebné stránky
- Budúcnosť manažmentu.zip
- Ako pracujú maverici.pdf
- Virgin.zip
- Cesta pravého vodcu.pdf
- Sloboda v práci.pdf
- Slobodné firmy.zip
- Štěstí doručeno.pdf
- Člověk a čas.zip

Literatúra
- Gary Hamel, Bill Green, Budoucnost managementu, Management Press, 2008
- William C. Taylor, Polly LaBarre, Ako pracujú maverici, Eastone Books, 2008
- Richard Branson, Biznis v plnej nahote, Eastone Books, 2009
- Jeho Svatost Dalajlama, Cesta pravého vůdce, Management Press, 2009
- Brian M. Carney, Isaac Getz, Sloboda v práci, Peoplecomm, 2011
- Tony Hsieh, Štěstí doručeno, Peoplecomm, 2011
- Petr Pacovský, Člověk a čas, Grada, 2006
- Jiří Plamínek, Sebepoznání, sebeřízení a stres, Grada Publishing, 2008

Výkonnosť: sebavzdelávanie

Pekný koniec týždňa vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára