31. 10. 2012

Firma: workshop

FIRMA 
Spoločnosti, ktoré dbajú i o „mäkké“ aktíva - vedomosti a vzťahy vo firme, budú z dlhodobého pohľadu úspešnejšie. Ich konkurenčná výhoda je v kreativite, schopnostiach a zodpovednosti ich zamestnancov. Cieľ
- Poznanie princípov slobodnej organizácie

Témy
- Sloboda v spoločnosti
- Sloboda v práci
- Princípy slobodnej firmy
- Štruktúra slobodnej firmy
- Kto, čo robí v slobodnej firme

Hry
- 10 slobôd v spoločnosti
- 10 slobôd vo firme
- Definovanie princípov slobodnej firmy
- Porovnanie firmy „ako“ a firmy „prečo“
- Porovnanie veľkej a malej firmy 

Príbehy z praxe
- Tradičná firma (politika, byrokracia, zisk)
- Slobodná firma (vizitka, sloboda)
- Pokus o zmenu slobodnej firmy na tradičnú (moc)

Diskusia
- Opakovanie
- Otázky
- Zhrnutie najdôležitejších myšlienok
- Spätná väzba

Rozsah
1 deň 

Firma: workshop 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára